OPM

Zastosowanie dynamicznego modelu zgodnego w analizie gospodarki Górnego Śląska [Studia Ekonomiczne, 142/2013]