OPM

Zastosowanie technologii GIS w energetyce ekologicznej [Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi- od teorii do praktyki]