Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy- przedstawiciele administracji samorządowej [Finanse i zarządzanie, 4(2)/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy- przedstawiciele administracji samorządowej [Finanse i zarządzanie, 4(2)/2012]