OPM

Zmiany dostępności zakładów przemysłowych Sosnowca komunikacją tramwajową w latach 1990- 2010 [Acta Geographica Silesiana, 8/2010]