OPM

Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 [Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 24/2012]