OPM

Zmiany zagospodarowania Warszawy według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich możliwy wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców [Studia Regionalne i Lokalne, 2(56)/2014]