Znaczenie nazewnictwa elementów przestrzeni miejskiej w kreowaniu strategii marketingowej miasta i zarządzaniu jego przestrzenią- studium na przykładzie miasta Zabrze [Organizacja i zarządzanie, 82/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Znaczenie nazewnictwa elementów przestrzeni miejskiej w kreowaniu strategii marketingowej miasta i zarządzaniu jego przestrzenią- studium na przykładzie miasta Zabrze [Organizacja i zarządzanie, 82/2015]