OPM

Zróżnicowanie konurbacji katowickiej pod względem infrastruktury społecznej [Acta Geographica Silesiana, 11/2012]