OPM

Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych [Studia Regionalne i Lokalne, 1(39)/2010]