OPM
0502.2018

Polityka publiczna wobec ubóstwa energetycznego. Propozycje rozwiązań i korzyści społeczne

  • OPM
  • Wydarzenie

Instytut Badań Strukturalnych zorganizował seminarium poświęcone ubóstwu energetycznemu w Polsce. Wydarzenie było związane z publikacją raportu, w którym m.in. oszacowano skalę zjawiska.  Według badań IBS problem ubóstwa energetycznego dotyczy 4,6 mln osób w Polsce.

30 stycznia odbyło się w Warszawie seminarium „Polityka publiczna wobec ubóstwa energetycznego. Propozycje rozwiązań i korzyści społeczne”. Organizatorem był Instytut Badań Strukturalnych, który od trzech lat realizuje projekt poświęcony zagadnieniu ubóstwa energetycznego w Polsce. Podczas seminarium omówiono główne wnioski wynikające z opublikowanego w tym roku raportu, który koncentruje się na problemie ubóstwa energetycznego mieszkańców domów jednorodzinnych, instrumentach przeciwdziałającym skali tego zjawiska, a także zagadnieniu termomodernizacji jako potencjałowi do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły badaczki z Francji i Niemiec, Ute Dubois z paryskiego ISG International Business School i Laura Düpré z Caritas Deutschland, które przedstawiły doświadczenia swoich krajów w mierzeniu się w ubóstwem energetycznym.

W panelu podsumowującym wziął udział m.in. podsekretarze stanu z Ministerstwa Energetyki (Andrzej Piotrowski) i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Piotr Woźny), współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego (Andrzej Guła) i doradca z Buildings Performance Institute Europe (Szymon Firląg). Dyskusja głównie dotyczyła kosztów związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu, w tym wprowadzonej w styczniu taryfie antysmogowej, cenie kotłów, instalacji grzewczej, dotychczasowej realizacji programów termomodernizacyjnych.

Minister Woźny zauważył, że problem ubóstwa energetycznego w Polsce jest szczególnie widoczny kontekście walki ze smogiem. – Nie da się skutecznie w Polsce walczyć ze smogiem, bez bardzo intensywnego zajęcia się sferą ubóstwa energetycznego. Empiria pokazuje, że największym źródłem problemu jest niska emisja, generowana przez nie stermomodernizowane budynki jednorodzinne – mówił.

Według raportu IBS problem ubóstwa energetycznego dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi i małych miast (2016 r.). Oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Polski ma problem z ogrzaniem mieszkania w zimie (12,2% populacji). Jak zaznaczają autorzy raportu, prawie połowa osób, która do doświadczała ubóstwa energetycznego nie była uboga dochodowo. Dlatego naukowcy tłumaczą, że ubóstwo energetyczne nie powinno być postrzegane jako aspekt ubóstwa dochodowego, lecz jako odrębny wymiar deprywacji.

Seminarium było w całości rejestrowane i można je zobaczyć w filmie poniżej.Dowiedz się więcej o polityce miejskiej.
Zobacz jak polskie miasta radzą sobie w zakresie:

Rozwoju gospodarczego  

 Niskoemisyjności i efektywności energetycznej  

 Zarządzania i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych  


[ezcol_1fifth]
[/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end]
[/ezcol_1fifth_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.