OPM
2805.2024

Porozmawiajmy o rozwoju miast w województwie podlaskim. Zapraszamy na debatę z udziałem samorządowców i ekspertów

  • OPMR
  • Artykuł

3 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w sali 115 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie podlaskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.

Organizatorem spotkania jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP.

Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie podlaskim - demografia

hierarchia funkcjonalna miast w województwie podlaskim - nadwyżka centralnych usług

• Województwo podlaskie charakteryzuje się drugą najmniej liczną siecią miast, co zważywszy na jego ponadprzeciętną powierzchnię przekłada się na rozrzedzenie miejskiej zabudowy.
• Największy ośrodek miejski – Białystok – skupia 41% ludności żyjącej w miastach (wraz z sześcioma ośrodkami aglomeracji białostockiej 48%).
• Na północy i zachodzie województwa wiodącą rolę odgrywają dwa ośrodki rangi subregionalnej – Suwałki i Łomża.

Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

REJESTRACJA NA SEMINARIUM:
https://forms.gle/RcrxbBhyFF44S1UW9

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie podlaskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 3 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w sali 115 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). W razie pytań prosimy o kontakt: kpiech@irmir.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *