OPM
2101.2022

Publikacja „Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej”

  • OPM
  • Artykuł

Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej 

Zapraszamy do zapoznania się z nową monografią wydaną wspólnie przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego pt.: Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej, której autorem jest Kamil Nowak.  

Diagnoza polityki mieszkaniowej

Niniejsza publikacja diagnozuje stan polityki mieszkaniowej w Polsce, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym. Sporządzony portret zestawiono z doświadczeniami Anglii, Francji i Niemiec. Dopiero w szerszym ujęciu lepiej widoczne są zarówno mocne punkty, jak i mankamenty stosowanych podejść. 

Po pierwsze należy przyznać, że pod wieloma względami sytuacja mieszkaniowa w Polsce stopniowo się poprawia. Jednocześnie rozwój ten nie jest równomierny i towarzyszy mu pogłębiające się rozwarstwienie wśród mieszkańców. Paradoksalnie na terenach, na których oddano do użytku najwięcej nowych mieszkań, najtrudniej jest zaspokoić potrzeby mieszkaniowe średniozamożnej części społeczeństwa. 

W Polsce buduje się dużo mieszkań. Wskaźniki pokazują, że dwukrotnie więcej niż w Wielkiej Brytanii. Te nowe mieszkania nie są jednak dostępne dla wszystkich. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście lub na jego obrzeżach masz szczęście. To tutaj zlokalizowany jest polski boom mieszkaniowy. Masz szeroki wachlarz ofert, oczywiście pod warunkiem, że nieźle zarabiasz. Jeżeli jesteś w gorszej sytuacji dochodowej, masz pecha. Tam gdzie powstaje najwięcej mieszkań ceny rynkowe stają się dla wielu zaporowe. Wśród 210 badanych miast, w 2018 r. średnie stawki czynszów w większości z nich były na tyle wysokie, że uniemożliwiały średniozamożnej części społeczeństwa na samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Znamienne, że osoby samotnej, pracującej na pełny etat za minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. nie było stać na wynajem kawalerki w żadnym z nich.

Oczywiście w takiej sytuacji można ubiegać się najem mieszkania gminnego. Tutaj jednak też możesz się rozczarować, ponieważ średnio w co czwartym mieście takie zarobki dyskwalifikują już na starcie. Są za wysokie. Jeżeli jednak spełnisz wszystkie kryteria, możesz cieszyć się z umowy najmu. O ile jesteś w gronie 20% szczęśliwców którym się udało.

Co w środku?

W środku znajdziesz analizę dostępności mieszkań społecznych oraz ocenę aktywności lokalnych władz w zakresie prowadzenia polityki mieszkaniowej ponad 2/3 polskich miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Wśród nich m.in. diagnoza prowadzonych działań remontowych, ocena podejść do gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gmin, omówienie polityki czynszowej i problemów zadłużeń.

Jak zdobyć?

Książka dostępna jest bezpłatnie. W wersji cyfrowej znajdziesz ją tutaj:

Pobierz raport w wersji PDF

Osoby zainteresowane wersją papierową zapraszamy do kontaktu mailowego – opm@irmir.pl. 

___

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi publikacjami w tym raportem „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu”.

A także by obserwować nas na Facebooku, Twitterze, oglądać na YouTube

 

___

Publikacja została przygotowana w ramach projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Lider Konsorcjum), Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnię Łazarskiego. 

Możliwość komentowania została wyłączona.