OPM
1407.2020

Raport: Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

  • OPM
  • Artykuł

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR opublikowało wersję finalną raportu ,,Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej”. Publikacja powstała w ramach prac czterech zespołów ekspertów i konsultacji z uczestnikami Kongresu polityki miejskiej w Kielcach.

Opracowanie zawiera podsumowanie prac czterech grup eksperckich pracujących w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach (14–15 listopada) w ramach i zgodnie z metodologią Krajowego Forum Miejskiego (UN-Habitat 2020). W skład każdej grupy wchodziło ok. 10–15 osób reprezentujących uczelnie i instytucje badawcze, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Dodatkowo pracom przyglądali się również przedstawiciele administracji rządowej, którzy mogli wyrażać swoje opinie względem zaprezentowanych efektów pracy grupowej. Należy jednak podkreślić, że za ostateczne brzmienie wniosków i rekomendacji odpowiadają przede wszystkim redaktorzy oraz eksperci zewnętrzni. Przedstawione wnioski nie reprezentują stanowisk poszczególnych resortów. Pracami grup roboczych kierowali: Rajmund Ryś (kształtowanie przestrzeni), Paweł Górny (transport i mobilność miejska), Agnieszka Sobol (środowisko i adaptacja do zmian klimatu) oraz Alina Muzioł-Węcławowicz (mieszkalnictwo). Dokładny skład zespołów zamieszczono w poszczególnych rozdziałach.

Wszystkie zespoły pracowały na podstawie zbliżonego schematu. W miesiącach czerwiec – październik 2019 roku każda z grup spotkała się dwukrotnie, by wpierw porozmawiać o problemach i wyzwaniach stojących przed polskimi miastami, a potem sformułować robocze rekomendacje. Wspólne posiedzenia zostały uzupełnione komunikacją mailową. Przygotowany w ten sposób materiał roboczy został upubliczniony, zaprezentowany i poddany pod dyskusję z udziałem zaproszonych ekspertów zewnętrznych oraz publiczności w trakcie Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach. Dodatkowo materiał można było skomentować do 6 grudnia 2019 roku drogą internetową. Wnioski z dyskusji oraz uwagi – zebrane zarówno w trakcie, jak i po kongresie – zostały przeanalizowane przez moderatorów grup i – jeśli uznano je za zasadne – uwzględnione w wersji ostatecznej dokumentu.

Raport składa się z czterech zasadniczych części poprzedzonych syntezującym wprowadzeniem. Poszczególne części raportu odpowiadają wybranym do dyskusji w ramach Krajowego Kongresu Polityki Miejskiej 2019 obszarom tematycznym: kształtowaniu przestrzeni, transportowi i mobilności, mieszkalnictwu oraz środowisku i adaptacji do zmian klimatu.


Pobierz

Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019.
Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

red. R. Ryś, P. Górny, A. Sobol, A. Muzioł-Wecławowicz

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *