OPM
2004.2023

Relacja z konferencji „Poza metropolią – aktywna polityka mieszkaniowa jako szansa na rozwój miast małych i średnich”

  • OPM
  • Wydarzenie

„Poza metropolią – aktywna polityka mieszkaniowa jako szansa na rozwój miast małych i średnich” – pod takim hasłem 18 kwietnia w Pleszewie odbyła się współorganizowana przez OPM IRMiR konferencja, na której program złożyły się trzy debaty:

– Polityka mieszkaniowa – fundament polityki miejskiej (uczestnicy: dr Alina Muzioł-Węcławowicz, prof. Iwona Sagan, Ryszard Grobelny – ekspert Związku Miast Polskich; moderacja: dr Karol Janas, kierownik OPM);

– Doświadczenia wdrażania polityki mieszkaniowej (uczestnicy: dr hab. Arkadiusz Ptak – burmistrz Pleszewa, Paweł Karpiński – dyrektor Biura Funduszu Dopłat BGK, Waldemar Miśko – burmistrz Karlina, dr Renata Knap – Prezes Zarządu SIM Stalowa Wola; moderacja: dr Kamil Nowak, OPM);

– Mieszkalnictwo w praktyce (uczestnicy: Wojciech Caruk – Prezes Zarządu PFR Nieruchomości, Jakub Pyżanowski – Zastępca Prezesa KZN, dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz – Prezes Zarządu DMD Modular Sp. z o.o.; moderacja: Jakub Głaz – „Architektura i Biznes”).

Panel I

Prowadzony przez siebie panel dr Karol Janas rozpoczął od zaprezentowania i poddania pod dyskusję przygotowanego przez OPM modelu zrównoważonego rozwoju miasta, który zasadza się na pięciu filarach: pracy, dostępności komunikacyjnej, usług publicznych (przede wszystkim edukacji i zdrowia), środowiska oraz mieszkań. Najwięcej uwagi poświecono oczywiście temu ostatniemu. Jego wzmocnienie wymaga dziś prowadzenia przez samorządy aktywnej polityki mieszkaniowej, która musi być powiązana z bardziej progresywną polityką przestrzenną i zintegrowana z działaniami w pozostałych obszarach, tak aby nowe zasoby mieszkaniowe były konkurencyjne wobec „domku pod miastem”.

Do opisanego wyżej modelu nawiązywali również uczestnicy kolejnego panelu, którego ogromną wartością była możliwość zapoznania się z aktywną polityką mieszkaniową realizowaną przez miasta takie jak Pleszew, Karlino czy Stalowa Wola, które skutecznie wykorzystują możliwości finansowania – jak wskazano podczas panelu eksperckiego, całkiem liczne i dostępne. Problemem w miastach, które w dziedzinie mieszkalnictwa są pasywne, jest więc raczej brak wiedzy, odpowiedniej strategii i chęci. Jak wskazywali uczestnicy, nie znaczy to jednak, że inwestycje związanie z mieszkalnictwem w małych i średnich miastach nie niosą za sobą ryzyka.

Politykę mieszkaniową należy przede wszystkim opierać na kompleksowej analizie warunków i potrzeb gminy, której częścią może być audyt terenów dla rozwoju mieszkalnictwa, stanowiący pogłębioną diagnozę sytuacji demograficznej, mieszkaniowej oraz planistycznej gminy, z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych. Tego rodzaju dokument zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przygotował już dla Stalowej Woli – jego syntezę w formie postera przedstawił na konferencji Dariusz Mikołajczyk. Przykład tego miasta pokazuje, że konieczne jest zintegrowane podejście do mieszkalnictwa, uwzględniające instrumenty aktywnej polityki mieszkaniowej w powiązaniu z proinwestycyjną polityką przestrzenną.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom i gospodarzom konferencji, a także wszystkim obecnym na wydarzeniu – również online. Mamy nadzieję, że pleszewskie spotkanie zapoczątkuje szerszą dyskusję na temat działań małych i średnich miast na polu mieszkalnictwa.

Możliwość komentowania została wyłączona.