OPM
1007.2018

Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji – publikacja

  • OPM
  • Artykuł
Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji to poradnik, który powstał z aktywnym udziałem gmin, dla których rewitalizacja jest jednym z głównych zadań w nadchodzących latach.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstał poradnik Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji, który zajmuje się wieloaspektową problematyką zabytków materialnych i niematerialnych w działaniach rewitalizacyjnych. Publikacja została opracowana przez zespół z Instytutu Rozwoju Miast (obecnie Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa).

– Dziedzictwo jest zasobem nieodnawialnym, dlatego wymaga zintensyfikowanej ochrony i świadomego gospodarowania. Dziedzictwo może dawać miejsca pracy, pomagać wychodzić z ubóstwa i bezrobocia, dzięki niemu można realizować swoje pasje i twórczo spędzać czas, wreszcie może być ono sposobem inwestowania i magnesem dla prywatnych przedsiębiorców, ale też 4 dźwignią rozwoju turystyki, przemysłów kreatywnych i ruchów slow life  – czytamy w poradniku. – Na poziomie lokalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców. Mnogość podejść powoduje, że jest to najbardziej uniwersalne bogactwo niemal każdego obszaru rewitalizacji. Dzięki unikatowej policentrycznej sieci osadniczej, wielowiekowej trudnej historii i wielokulturowej tradycji polskie miasta mają w większości potencjał, który czeka na odkrycie i wykorzystanie na potrzeby rewitalizacji – tłumaczą autorzy.

Poradnik koncentruje się na przystosowaniu obiektów zabytkowych do nowych funkcji społeczno-gospodarczych, w tym realizacji projektów z udziałem przedsiębiorców i mieszkańców, oraz na wykorzystaniu dziedzictwa niematerialnego w przedsięwzięciach o charakterze rewitalizacyjnym.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, która ma formę vademecum złożonego z pytań i odpowiedzi, omówiono podstawowe zagadnienia wiążące się z kwestią zabytków w kontekście rewitalizacji (np. programowanie działań rewitalizacyjnych a ochrona dziedzictwa kulturowego, współpraca konserwatora z inwestorem, źródła finansowania projektów dotyczących ochrony zabytków). Druga część o charakterze praktycznym zawiera przykłady polskich i zagranicznych rozwiązań, które jako dobre praktyki mogą być dla inspiracją dla gmin wdrażających na swoim terenie programy rewitalizacji. Szczególną uwagę poświęcono doświadczeniom francuskim.


[ezcol_1half]

Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacjiPobierz
Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji 

M. Badeńska-Stapp, A. Dębska, S. Groblica, B. Kozłowska, A. Jadach-Sepioł, K. Skalski, A. Kułaczkowska
 [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
rewitalizacja miast w Polsce przykłady dobre praktyki
Zobacz także
Ludzie – Przestrzeń – Zmiana.
Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast
 
A. Chrościcka, K. Czenczek, M. Czeredys, M. Dej, K.Janas, W. Jarczewski i inni. [/ezcol_1half_end]kongres rewitalizacji_grudzień_lublin_systemy rewitalizacji_partycypacja_wydarzenie_2018

Zapraszamy na V Kongres Rewitalizacji!

Rewitalizacja w kurczących się miastach 
Odnowa centrum
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji 
Rewitalizacja a odnowa wsi 

http://rewitalizacja.miasta.pl


[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.