OPM
2006.2017

Ruszyła Partnerska Inicjatywa Miast

  • OPM
  • Artykuł

Fot. Michał Paluchowski, Flickr.

Podczas konferencji w Warszawie organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju został oficjalnie zaprezentowany nowy program skierowany do ośrodków miejskich – Partnerska Inicjatywa Miast. Pierwszy nabór będzie trwał 4 tygodnie.

Nowy program jest jedną z inicjatyw realizowanych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jak informuje Ministerstwo Rozwoju jego celem jest wymiana wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. – Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to odpowiedź na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wzmacniania ich potencjału rozwojowego. Ważnym aspektem działania jest też zaangażowanie miast w tworzenie polityk na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim  – podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.

Sieciowanie miast

Program jest nastawiony przede wszystkim na działania miękkie. Chodzi o tworzenie sieci współpracy między miastami, które chcą wspólnie działać w wybranym obszarze tematycznym. Miasta, które przystąpią do PIM będą wspólnie identyfikować największe wyzwania, wymieniać się dobrymi praktykami i pracować nad możliwymi rozwiązaniami. Ministerstwo przekonuje, że zaproponowany model współpracy przełoży się na wzrost konkurencyjności ośrodków miejskich.

Polega on stworzeniu sieci złożonej z około 5-10, z których jedno będzie pełnić rolę lidera. Jednym z celów ich działalności będzie wyrównywanie potencjałów partnerów sieci. Pierwszy nabór wniosków dla miast liderów oraz miast partnerskich został dzisiaj otwarty i dotyczy trzech tematów: mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza. Kolejne nabory mają dotyczyć sieci: praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni.

Sieć będzie zarządzana przez miasto Lidera, we współpracy z ekspertem tematycznym i Sekretariatem PIM. Produktami PIM są w każdym uczestniczącym mieście są dobrze działające Lokalne Partnerstwa, współpracujące nad wybranymi wyzwaniami, których rozwiązania zostaną określone w Miejskiej Inicjatywie Działań oraz na poziomie danej sieci, w Planie Ulepszeń.

Korzyści

Udział w sieci pozwoli na rozwijanie umiejętności uczestników sieci poprzez przekazywanie efektywnych i innowacyjnych metod pracy, wypracowanie pomysłów na rozwiązanie bieżących wyzwań miast poprzez prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania. Sieci będą mogły też liczyć na wsparcie finansowe, m.in. organizacji spotkań, wyjazdów studyjnych, przygotowania ekspertyz; oraz merytoryczne. Sieci będą mogły korzystać ze wsparcia wiedzy eksperta tematycznego w całym okresie funkcjonowania sieci. Ponadto każda sieć będzie posiadała opiekuna tematycznego w ramach Sekretariatu PIM (Ministerstwo Rozwoju).

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się stronie Ministerstwa Rozwoju.MIASTO_SEMINAIRUM_KRAJOBRAZ-min

Możliwość komentowania została wyłączona.