OPM
1410.2021

Samorządowcu! Stwórz z nami „Plan Działań dla Miast”

 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Artykuł

Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zaprasza do udziału w otwartym naborze do Programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność’’ towarzyszącemu przyszłorocznej 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), odbywającemu się w Katowicach. Zaproszenie do udziału w Programie kierujemy do wszystkich miast w Polsce, niezależnie od wielkości. 

Wspólnie zaplanujmy i zrealizujmy projekty zgłoszone przez polskie miasta skupione wokół celów zrównoważonego rozwoju oraz razem opracujmy PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, sygnowanego przez UN-HABITAT.  

Działania projektowe mogą obejmować przedsięwzięcia, programy, projekty, inicjatywy podejmowane na rzecz każdego z celów, w tym np.: redukcji ubóstwa w jego wszystkich postaciach, zapewnienia dostępu do edukacji, pracy, kariery zawodowej, poprawy dostępu do żywności i czystej wody, podjęcia działań na rzecz równości szans, wspieranie praw człowieka, pokoju i stabilności, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych czy dostępu do zrównoważonych źródeł energii. Katalog zgłaszanych projektów jest otwarty, a wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują zakresu projektów, z jakimi mogą zgłaszać się miasta chcące wziąć udział w Programie. 

Idea

Ideą Programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Opracowany wspólnie z miastami dokument ,,Plan Działań dla Miast”, będzie polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Dokument ma stanowić wizję zrównoważonego, w ujęciu lokalnym, rozwoju co najmniej stu polskich miast. Zostanie ogłoszony i podpisany w czerwcu 2022 roku, w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego i będzie stanowić dziedzictwo WUF11 za sprawą szeregu działań i inicjatyw współtowarzyszących, dedykowanych miastom uczestniczącym w Programie. 

Wśród niewątpliwych korzyści przewidzianych dla miast biorących udział w Programie będą: 

 • 50-godzinne, indywidualne wsparcie doradcze dla każdego miasta;  
 • wspólnie wypracowane wskazówki dla społeczności lokalnych oraz mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju i zarządzaniem miastem; 
 • koordynacja procesu doradczego przez opiekunów merytorycznych reprezentujących każdy cel zrównoważonego rozwoju; 
 • koordynacja doradztwa za sprawą lokalnych ekspertów czuwających nad dopasowaniem doradztwa do lokalnych warunków i charakteru zgłoszonego projektu; 
 • wspólne opracowanie Raportu mającego na celu ukazanie dotychczasowej indywidualnej drogi do Modelowej lokalności (integralnej części wynikowego dokumentu – PDM) 
 • wsparcie eksperckie ze strony Instytut Rozwoju Miast i Regionów na etapie opracowania i realizacji zgłoszonego projektu w terminie do końca 2022 r.; 
 • bezkosztowy udział w Programie; 
 • istotna wartość promocyjna dla miast na światową skalę; 
 • dziedzictwo WUF11 (w latach 2023-2024 w ramach planowane jest kontynuowanie działań przewidzianych w ,,Planie Działań dla Miast’’, z których część może być objęta wsparciem finansowym, jako projekt wdrożeniowy nowej Krajowej Polityki Miejskiej 2030);
 • wsparcie miast sygnatariuszy w zdobywaniu danych służących do wyznaczenia wskaźników zrównoważonego rozwoju; 
 • działania promocyjne i komunikacyjne;
 • wsparcie edukacyjne dla mieszkańców poprzez ogólnodostępne narzędzia;
 • certyfikaty WUF11 dla wszystkich miast, które zrealizują założenia PDM!  

Kryterium kwalifikacji udziału w Programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność’’ stanowią dotychczasowe osiągnięcia miast w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, będące odpowiedzią na lokalne wyzwania. 

Nabór

Nabór do Programu odbywa się za pośrednictwem prostego, internetowego generatora zgłoszeń, dostępnego pod adresem: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/generator-zgloszen i trwa do 10 listopada.  

Więcej informacji na temat PDM znajduje się na stronie internetowej: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony ,,Planu Działań dla Miast’’ oraz zapoznania się z dokumentacją Programu, w szczególności z jego Regulaminem. Zróbmy razem kolejny krok w kierunku ,,modelowej lokalności’’ i pochwalmy się nią na WUF11! 

 

POBIERZ

Regulamin Programu PDM

Zgłoszenie na spotkania informacyjne online

Generator zgłoszeń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *