OPM
2702.2024

Rozwój miast w województwie pomorskim. Zapraszamy na seminarium regionalne w Gdańsku

  • OPMR
  • Artykuł

Czas przygotowań do aktualizacji dokumentów programujących rozwój kraju w perspektywie średniookresowej, w szczególności krajowej strategii rozwoju regionalnego, wydaje się dobrym momentem do podjęcia poważnej debaty nad tym, jakie realne cele należy wyznaczyć; jakie wsparcie jest potrzebne z poziomu krajowego i regionalnego, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom takich procesów jak depopulacja, koncentracja zasobów rozwojowych i polaryzacja przestrzenna rozwoju?

Zapraszamy na seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie pomorskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”, które odbędzie się 1 marca o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Związek Miast Polskich.

  • Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.
  • Niekwestionowanym atutem województwa pomorskiego jest trójmiejski obszar metropolitalny, który jest jednym z trzech najsilniejszych ośrodków tego typu w Polsce.
  • Jednocześnie trójmiejska metropolia wyraźnie dominuje nad resztą miast województwa, mocno koncentrując funkcje rynkowe oraz przyciągając nowych mieszkańców. Pozametropolitalna sieć osadnicza jest znacznie słabiej wykształcona. Wyjąwszy Słupsk – jedyne miasto o charakterze subregionalnym w województwie – szkielet osadniczy stanowi 7 ośrodków ponadlokalnych.

zmiana zaludnienia województwo pomorskie

Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie pomorskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 1 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21–27). W razie pytań prosimy o kontakt: mgrochowicz@irmir.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *