OPM
2711.2020

Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Seria przewodników

  • OPM
  • Artykuł

Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracował pięć przewodników dotyczących sposobów wspierania najemców i mieszkańców gmin w dziedzinie mieszkalnictwa w czasie epidemii.

Zespół pod kierunkiem dr Aleksandry Jadach-Sepioło zebrał pomysły gmin i dotychczasowe doświadczenia we wprowadzaniu różnych instrumentów wsparcia w ponoszeniu regularnych opłat powiązanych z mieszkaniem. Na podstawie tych pomysłów, po odniesieniu ich do ogólnych uwarunkowań prawnych oraz badań i doświadczeń w innych gminach, powstały przewodniki pod zbiorczym tytułem „Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce”.

Dotyczą one pięciu obszarów: obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych, przyspieszenie odpracowania zaległości czynszowych, obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy, odraczanie terminu zapłaty czynszu, możliwości ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Sposób na COVID-19 w mieszkaniówceŹródło: Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik

Przewodniki zawierają szerszą analizę zjawiska i możliwości zapobiegania lub przeciwdziałania, ale i szczegóły: wzory dokumentów, analizę możliwych wariantów zastosowanych rozwiązań, wskazówki kiedy warto stosować opisywane instrumenty w zasobach gminnych, kiedy i jak można stosować inne narzędzia, wpływające na wszystkich mieszkańców gminy lub uruchamiane tylko w razie kłopotów z wypłacalnością.


Pobierz

Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Odraczanie terminu zapłaty czynszu. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Przyspieszenie możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r. 

Polecamy również: Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

[ezcol_1third]mieszkalnictwo-spoleczne-raport-instytut rozwoju miast i regionow- obserwatorium polityki miejskiej

Redakcja: Muzioł-Węcławowicz, K. Nowak

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Od kilku lat można zauważyć rosnące znaczenie partycypacji publicznej w dyskusji o mieście. Przeświadczenie, że mieszkańcy powinni być bezpośrednio i regularnie pytani o zdanie w sprawach dotyczących ich lokalnych społeczności, przestało być wyrażane jedynie przez organizacje społeczne i ruchy miejskie. Stało się czymś w gruncie rzeczy bezspornym, także dla władz miejskich i urzędników. Badania Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR są jedną z prób odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia zakorzenienia się podejścia partycypacyjnego w polskich samorządach.

W części monitoringowej raportu poruszono zagadnienia związane z włączaniem mieszkańców w podejmowanie decyzji, współpracą samorządu z trzecim sektorem oraz informowaniem. „Spojrzenie w głąb” obejmuje zagadnienia związane z konsultacjami dokumentów planistycznych oraz budżetem obywatelskim.

POBIERZ: Raport (całość)         Skrót raportu        ZAMÓW wersję papierową

[/ezcol_2third_end]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *