OPM

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Stan jakości miejskiego środowiska jest ważnym elementem wpływającym na jakość życia w mieście. Nieodpowiednia polityka samorządów w zakresie planowania, transportu oraz działań szeroko pojętych działań proekologicznych przyczynia się nie tylko do negatywnych zmian klimatycznych, ale jej pierwszymi ofiarami stają się użytkownicy miasta. Konflikty społeczne, zdrowie oraz jakość pracy, zamieszkania i wypoczynku mieszkańców  są ściśle związane ze stanem środowiska i jakością lokalnych polityk.

Dlatego raport ,,OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU” porusza m.in. problem gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz kwestie związane z terenami zielonymi i z ochroną ekosystemów miejskich. W ramach kompleksowej analizy polityk miejskich analizowane będą również systemy monitorowania stanu środowiska, usługi ekosystemowe, a także problem świadomości i postaw ekologicznych w miastach.

Podobnie jak pozostałe, raport składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring w danym zakresie tematycznym wszystkich miast w Polsce. Przyjęta formuła badań powstała tak aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu. Kolejna część ma charakter problemowy. Dotyczy tematów badawczych dobieranych pod względem aktualności i społecznej istotność problemu, które w zależności od specyfiki problemu badawczego mogą odnosić się do określonej grupy miast lub stanowić studia przypadku.

Raport ukaże się w 2019 r.