OPM
3010.2021

Światowy Dzień Miast 2021

  • OPM
  • Artykuł

Światowy Dzień Miast otrzymał subtemat: Adaptacja miast do odporności klimatycznej. Tegoroczna edycja odbędzie się w Luksorze.

Miasta na całym świecie coraz częściej odczuwają skutki katastrof związanych z klimatem. Wśród nich są jak powodzie, susze, podnoszenie się poziomu morza, fale upałów czy burze. W efekcie szacuje się, że co najmniej 130 miast portowych z ponad milionem mieszkańców zostanie dotkniętych powodzią przybrzeżną, a miliard ludzi w nieformalnych osiedlach miejskich jest narażonych na realne niebezpieczeństwo. O stanie polskich miast regularnie wydajemy raporty.

Przestrzenią do dyskusji o tym, co i jak robić, by skutkom tym przeciwdziałać jest wiele światowych debat, w tym Światowy Dzień Miast. Tegoroczny temat Światowego Dnia Miast, oprócz oficjalnego, stałego hasła „Lepsze miasto, lepsze życie” otrzymał subtemat: „Adaptacja miast do odporności klimatycznej”. Odnoszące sukcesy, dobrze zarządzane miasta znacznie zmniejszają ryzyko związane z klimatem dla swoich mieszkańców. Tworzenie bardziej zrównoważonych, odpornych na zmianę klimatu społeczeństw obejmuje zajęcie się szeregiem kwestii, w tym zmniejszeniem ubóstwa, zapewnieniem podstawowych środków do życia, zapewnieniem dostępnych, przystępnych cenowo i odpowiednich mieszkań, inwestowaniem w infrastrukturę, modernizacją nieformalnych osiedli i zarządzaniem ekosystemami.

Światowy Dzień Miast 2021 – Gospodarz

Luksor, starożytne miasto w południowym Egipcie, zostało wybrane gospodarzem tegorocznego Światowego Dnia Miast. Symboliczna lokalizacja, na prawym brzegu Nilu, w miejscu południowej części starożytnych Teb, ma podkreślać temat przewodni tegorocznej konferencji. Temat Światowego Dnia Miast 2021 to Adaptacja miast do odporności na zmiany klimatu. Zmiany klimatyczne będą miały ogromny wpływ na mieszkańców miast.

Dyskusje i obserwacje, mają się odbyć w formie hybrydowej. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli wysokiego szczebla z rządów krajowych i lokalnych, agencji ONZ, partnerów rozwojowych, sektora prywatnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji akademickich. Wszyscy interesariusze zbierają się w celu wymiany innowacyjnych pomysłów, najlepszych praktyk i rozwiązań do budowania miejskiej odporności.

Miasta na pokład

Organizatorzy zachęcają miasta na całym świecie do organizowania wydarzeń z okazji Światowego Dnia Miast. Angażowanie się ma pomóc w podniesieniu świadomości o zrównoważonej urbanizacji. Wiele ośrodków jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Nie zainwestowano bowiem w odpowiednią prężność z powodu braku świadomości, zdolności, planów działania, czy wystarczających funduszy. Wytwarza to impas w strategii na rzecz zmniejszenia ubóstwa, ochrony mieszkańców i osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

 

„Najmniej zamożni mieszkańcy miast i społeczności poniosą ciężar zmian klimatycznych w postaci powodzi, suszy, osunięć ziemi, ekstremalnych upałów, burz i huraganów. W nieformalnych osiedlach mieszka ponad miliard ludzi, z których 70 procent jest bardzo podatnych na zmiany klimatu. Pilnie potrzebujemy inwestycji w odporność na zmiany klimatu i innowacyjne rozwiązania”.

– dyrektor wykonawczy ONZ-Habitat Maimunah Mohd Sharif.

 

Światowy Dzień Miast – cele i historia

Ogólnym tematem Światowego Dnia Miast, ustanowionego rezolucją ONZ w 2013 r., jest Lepsze Miasto, Lepsze Życie. Wydarzenie w Luksorze będzie ósmym świętem. Jednocześnie zaś pierwszym Globalnym Obserwatorium (Global Observance), które odbędzie się w regionie arabskim i drugim w Afryce. Światowy Dzień Miast, będący spuścizną Expo 2010 w Szanghaju w Chinach, ma na celu promowanie zainteresowania społeczności międzynarodowej globalną urbanizacją, rozwijanie współpracy między krajami w zakresie spełniania możliwości i rozwiązywania problemów urbanizacji oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na całym świecie. Dzień obchodów jest związany z 11 celem zrównoważonego rozwoju, aby miasta były „przyjazne, bezpieczne, odporne i zrównoważone”.

Udział w wydarzeniu

31 października o godzinie 09:45 (czasu GMT+2) rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia.

Wydarzenie Globalne Obserwacje rozpocznie się oficjalną ceremonią, z przedstawicielami rządów krajowych i lokalnych, agencji ONZ i organizacji międzynarodowych. Obejmie także połączenie się na żywo z obchodami Światowego Dnia Miast na Dubai Expo. W wydarzeniu zobaczymy także przemówienia z w Szanghaju. Będzie dostępne na żywo. Po południu odbędzie się seria Okrągłych Stołów. Wydarzenie podsumuje Ceremonia Zamknięcia.

Na dzień przed Światowym Dniem Miast 30 października rząd Egiptu i agencje ONZ planują dzień wydarzeń. Aktywności skupią się na rozwoju lokalnym Górnego Egiptu, krajowym programie rozwoju lokalnego i młodzieży oraz odporności na zmiany klimatu w miastach afrykańskich. Dla osób, które przybędą osobiście, odbędą się popołudniowe wizyty terenowe, w tym program filtracji brzegów rzeki ONZ-Habitat w Luksorze.

World Cities Day będzie również obchodzony podczas EXPO w Dubaju poprzez różne panele tematyczne. W Pawilonie Polskim będzie miał miejsce panel „Green City, Green People”. Udział wezmą: sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosinska-Jedynak, prezydent Katowic Marcinem Krupą, Åsa Jonsson z UN-HABITAT, Katarzyna Smętek z Youth Council WUF11, prof. Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z reprezentant OPM IRMiR, Karol Janas.

 

Wydarzenie Globalna Obserwacja jest otwarte dla wszystkich. Aby wziąć udział osobiście lub online i zadawać pytania w Okrągłym Stole, należy się zarejestrować. Rejestracja jest darmowa i można dokonać jej tutaj.  Global Observance będzie również transmitowany na żywo na You Tube ONZ-Habitat tutaj.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę UN-Habitat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *