Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
raport nik zieleń samorządy gminy miasta jak zarządzają ile wycinają

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Gęsto zaludnione obszary zurbanizowane wpływają na środowisko przyrodnicze i przyczyniają się do zmiany klimatu. Jednocześnie ponoszą dotkliwe konsekwencje tych zmian, które mogą powodować zmniejszenie zasobów dostępnej przestrzeni i nasilenie negatywnych zjawisk przyrodniczych (często o katastrofalnych skutkach), a także wpływają na zdrowie i życie ludzkie oraz generują konflikty społeczne.

Teksty

Biblioteka

Agnieszka Gajewska, Witold Orłowski, Dionizy Smoleń, Dorota Zawadzka-Stępniak, Zuzanna Bartczak

2018

Jakub Jędrak, Ewa Konduracka, Artur Jerzy Badyda, Piotr Dąbrowiecki

2017

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/