Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
raport nik zieleń samorządy gminy miasta jak zarządzają ile wycinają

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Gęsto zaludnione obszary zurbanizowane wpływają na środowisko przyrodnicze i przyczyniają się do zmiany klimatu. Jednocześnie ponoszą dotkliwe konsekwencje tych zmian, które mogą powodować zmniejszenie zasobów dostępnej przestrzeni i nasilenie negatywnych zjawisk przyrodniczych (często o katastrofalnych skutkach), a także wpływają na zdrowie i życie ludzkie oraz generują konflikty społeczne.

Raporty

Środowisko i adaptacja do zmian klimatu. Raport o stanie polskich miast

redakcja: Agnieszka Rzeńca, Agnieszka Sobol, Piotr Ogórek

Teksty