Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
raport nik zieleń samorządy gminy miasta jak zarządzają ile wycinają

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

[ezcol_2third]Gęsto zaludnione obszary zurbanizowane wpływają na środowisko przyrodnicze i przyczyniają się do zmiany klimatu. Jednocześnie ponoszą dotkliwe konsekwencje tych zmian, które mogą powodować zmniejszenie zasobów dostępnej przestrzeni i nasilenie negatywnych zjawisk przyrodniczych (często o katastrofalnych skutkach), a także wpływają na zdrowie i życie ludzkie oraz generują konflikty społeczne.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

OPM_IRM_Niskoemisyjność_i_efektywność_energetyczna_raport_obserwatorium_atmoterm_publikacja_Agnieszka_Bartocha_Iwona_Rackiewicz_miasto-min

Niskoemisyjność i efektywność energetyczna. 
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: I. Rackiewicz [/ezcol_1third_end]

Teksty

Biblioteka

Agnieszka Gajewska, Witold Orłowski, Dionizy Smoleń, Dorota Zawadzka-Stępniak, Zuzanna Bartczak

2018

Jakub Jędrak, Ewa Konduracka, Artur Jerzy Badyda, Piotr Dąbrowiecki

2017

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/