raport nik zieleń samorządy gminy miasta jak zarządzają ile wycinają

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

[ezcol_2third]Gęsto zaludnione obszary zurbanizowane wpływają na środowisko przyrodnicze i przyczyniają się do zmiany klimatu. Jednocześnie ponoszą dotkliwe konsekwencje tych zmian, które mogą powodować zmniejszenie zasobów dostępnej przestrzeni i nasilenie negatywnych zjawisk przyrodniczych (często o katastrofalnych skutkach), a także wpływają na zdrowie i życie ludzkie oraz generują konflikty społeczne.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

OPM_IRM_Niskoemisyjność_i_efektywność_energetyczna_raport_obserwatorium_atmoterm_publikacja_Agnieszka_Bartocha_Iwona_Rackiewicz_miasto-min

Niskoemisyjność i efektywność energetyczna. 
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: I. Rackiewicz [/ezcol_1third_end]

Raporty

Środowisko i adaptacja do zmian klimatu. Raport o stanie polskich miast

redakcja: Agnieszka Rzeńca, Agnieszka Sobol, Piotr Ogórek

Teksty