OPM

Transport

[ezcol_1quarter] okładka-raport o stanie polskich miast-transport i mobilność [/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end] Transport odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu miasta, która wykracza poza kwestie przemieszczania się. Realizowana polityka transportowa oddziałuje zarówno  na środowisko, kształtowanie przestrzeni jak i jakości życia w mieście.  Gwałtowny rozwój komunikacji samochodowej w ostatnich latach przyczynia się do występowania w miastach wielu negatywnych zjawisk, m.in. zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz kongestii. Wpływa także na degradację przestrzeni zajmowanej na potrzeby komunikacji samochodowej.

Publikacja ,,TRANSPORT I MOBILNOŚĆ MIEJSKA składa się z dwóch powiązanych części. Pierwsza ma charakter monitoringowy i będzie cyklicznie powtarzana co 3 lata. W ramach niej zbadano politykę transportową w polskich samorządach lokalnych, m.in. została przeprowadzona identyfikacja stanu systemów miejskiego transportu publicznego, analizom poddano migracje wahadłowe związane z dojazdami do pracy, a także przyjrzano się bliżej problemom transportowym w ośrodkach funkcjonalnych.

Druga cześć raportu zatytułowana ,,spojrzenie w głąb” ma charakter problemowy. W ramach niej eksperci przyglądają się bliżej:

  • zachowaniom transportowym w Polsce;
  • kierunkom miejskiej polityki transportowej;
  • miejskim inwestycjom z zakresu publicznego transportu zbiorowego;
  • znaczeniu kolei w obsłudze komunikacyjnej aglomeracji miejskich;
  • rowerom w miastach. [/ezcol_3quarter_end]

Transport i mobilność miejska. 
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: Jędrzej Gadziński, Ewa Goras
Autorzy: Jędrzej Gadziński, Ewa Goras, Łukasz Kotuła, Mateusz Kulig, Agnieszka Mucha, Piotr Ogórek, Piotr Salata-Kochanowski, Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost

POBIERZ