OPM
2802.2017

Konferencja | Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych (3.03 / Warszawa)

  • OPM
  • Wydarzenie

3 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt. ,,Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych”.

Celem konferencji jest omówienie zagadnień prawnych, związanych z zapisami i procedurą uchwalania uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

Jak zapowiadają organizatorzy oprócz zaplanowanych wystąpień, przewidywana jest również prezentacja doświadczeń polskich miast oraz dyskusja z udziałem samorządowców praktyków oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Konferencja organizowana jest przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Program konferencji

9.30

Otwarcie konferencji Marlena Happach – Dyrektor BAiPP, Wojciech Wagner – Zastępca Dyrektora BAiPP, Sławomir Anusz – Dyrektor IGPiM, Anna Fogel

Sesja I

9.50 – 11.30
dr hab. Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego, UMP) Uchwała reklamowa a dopuszczalność ograniczeń – uwarunkowania konstytucyjne i granice władztwa planistycznego gminy
dr Anna Fogel (Urząd m.st W-wy, IGPiM) – Problemy definicyjne i zakresowe regulacji uchwały reklamowej
dr Justyna Goździewicz – Biechońska – (UAM) Uchwała reklamowa jako akt prawa miejscowego – skutki dla wydawanych decyzji administracyjnych
dr Mirosław Gdesz (sędzia WSA w Warszawie) – Uchwała reklamowa a szkoda planistyczna
dr Dorota Sylwestrzak (UMK) – Uchwała reklamowa wobec swobody i równości prowadzenia działalności gospodarczej

11.30-11.50  Przerwa kawowa

Sesja II

11.50-13.10
dr hab. Katarzyna Zalasińska (MKiDN, Uniwersytet Warszawski) – Uchwała reklamowa – uwarunkowania prawne ochrony zabytków
Michał Borowiak (Zastępca Dyrektora Departament Orzecznictwa GDOŚ) – Uchwała reklamowa a prawne wymogi ochrony przyrody dr hab. Anna Haładyj (KUL) Prawne gwarancje udziału społeczeństwa w opracowaniu uchwały reklamowej
dr Anna Brzezińska – Rawa (UMK) Uchwała reklamowa a ciągłość planowania przestrzennego – skutki dla dotychczas obowiązujących aktów planistycznych
dr Jakub Szlachetko (UG) Uchwała krajobrazowa a zasady techniki prawodawczej
Michał Krasucki (p.o. stołecznego konserwatora zabytków) – Uchwała reklamowa z perspektywy miejskiego konserwatora zabytków

13.10 – 13.50 Lunch

13.50 – 15.30 Doświadczenia miast – prezentacje

15.30 – 16.30 Dyskusja


like_obserwatorium_miasta-minBądź na bieżąco i polub nas na Facebooku


[ezcol_1third]standardy_piesze_lublin_opm-min
Woonerfy i wyniesione skrzyżowania. W Lublinie przyjęto standardy piesze

[/ezcol_1third][ezcol_1third]biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min
Biblioteka OPM IRM

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz miejskich wydarzeń
[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.