OPM
0302.2017

Więcej podróży pieszych, komunikacją zbiorową i rowerem. W Warszawie powstanie Biuro Polityki Mobilności i Transportu

  • OPM
  • Artykuł

Pod koniec lutego w Warszawie powstanie Biuro Polityki Mobilności i Transportu, które będzie odpowiedzialne za realizację Warszawskiej Polityki Mobilności. Celem wprowadzanych zmian ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie udziału podróży pieszych, rowerem oraz komunikacją zbiorową.

Już niebawem, 20 lutego w Warszawie powstanie Biuro Polityki Mobilności i Transportu (BPMiT). Nowa struktura, która zastąpi Biuro Drogownictwa i Komunikacji będzie podzielona na trzy piony: Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu, Mobilności i Strategii Transportowej, Infrastruktury Drogowej i Organizacji.

Zmiana myślenia na temat kwestii mobilności

Głównym zadaniem nowego biura ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa pieszych, oraz wprowadzenie w życie założeń warszawskiej polityki mobilności. Jak zapewnia Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy, nowa struktura ma odzwierciedlać zmianę sposobu myślenia na temat kwestii mobilności i transportu w mieście.

Za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu, a także sprawy związane z kontrolą pasa drogi będzie odpowiedzialny pion Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu.

Wprowadzaniem polityki mobilności i strategii transportowej zajmie się z kolei pion Mobilności i Strategii Transportowej. Oprócz tego do jego obowiązków będzie należało dbanie o utrzymywanie odpowiednich standardów ruchu pieszego i rowerowego, współpraca m.in. z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, przygotowywaniem oraz analizą obsługi transportowej obszarów i koncepcji rozwiązań transportowych.

Zadania pionu Infrastruktury Drogowej i Organizacji mają obejmować planowanie rozwoju sieci drogowej, prowadzenie polityki parkingowej (także dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego), współpraca z dzielnicami w zakresie zarządzania drogami gminnymi a także nadzór nad ZDM, ZTM, ZRiKD i ZOM.

Priorytet to bezpieczeństwo pieszych

Jednym z pierwszych zadań nowego biura będzie opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Warszawy. Podjęte działania mają doprowadzić do systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród pieszych. Aby to osiągnąć biuro nastawia się na współpracę z wieloma podmiotami, m.in. z Policją. Do opiniowania proponowanych rozwiązań ma być powołany zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Wśród istotnych działań BPMiT przewidzianych na ten rok ma być kontynuacja audytu przejść dla pieszych. Dotychczas sprawdzono ok. 900 przejść w trzech dzielnicach: Śródmieście, Ochota i Praga Południe. Planuje się, że w 2017 będzie to kolejne ok. 1 tys. przejść zlokalizowanych m.in. na Mokotowie, Bielanach, Targówku i w Ursusie.

Jednak na audycie działania nowego biura się nie skończą. Jak zapowiedziała wiceprezydent, w marcu zgłosi na sesji rady miasta zmiany do budżetu, ponieważ chciałaby uruchomić wydzielony, dedykowany program finansowania poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Planowane jest doświetlenie ok. 250 przejść oraz modernizacja skrzyżowań, na których dochodziło w ostatnich latach do największej liczby wypadków i kolizji.

Warszawska polityka mobilności

Warszawska Polityka Mobilności (WPM), która ma być wdrażana przez nowe biuro, jest dokumentem strategicznym, który obecnie czeka na uchwalenie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Celem WPM jest aktywne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja polityki mobilności ma doprowadzić do zmian w sposobie przemieszczania się po mieście. Chodzi między innymi na ograniczenie ruchu samochodowego, w szczególności w Śródmieściu, przy jednoczesnym zwiększaniu udziału podróży pieszych, rowerem oraz komunikacją zbiorową. Polityka mobilności zakłada również rozwój przestrzeni publicznych, które powinny być przyjazne mieszkańcom oraz łatwo dostępne.

WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli; dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji; określenie nowej – ograniczonej – roli samochodu w mieście; porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego.

Dzięki realizacji polityki mobilności udział transportu zbiorowego w podróżach niepieszych będzie wynosił co najmniej 65% podróży w skali miasta, 80% podróży do obszaru śródmiejskiego i 50% podróży z obszaru aglomeracji do Warszawy.


like_obserwatorium_miasta-minBądź na bieżąco i polub nas na Facebooku


[ezcol_1third]wind of change kraków_prom-min
Kraków. Wind of change

[/ezcol_1third][ezcol_1third]ted_najlepsze o mieście_opm_obserwatorium-min
Najbardziej inspirujące wystąpienia TEDx o mieście

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz miejskich wydarzeń
[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.