OPM
2102.2017

Woonerfy i wyniesione skrzyżowania. W Lublinie przyjęto standardy piesze

  • OPM
  • Artykuł

Woonerfy, wyniesione przejścia i skrzyżowania oraz rekomendacje dotyczące szerokości i nawierzchni chodników. W Lublinie przyjęto standardy piesze.

Nowy dokument jest efektem realizowanego od 2014 r. przez Fundację Tu Obok i Miasto Lublin projektu  „Miasto dla Ludzi. Lubelskie Standardy Piesze”. Przyjęty dokument, który ma pełnić rolę obowiązujących wytycznych dotyczących realizacji miejskich inwestycji, składa się z czterech części: kierunków rozwoju, diagnozy, koncepcji sieci pieszej oraz kart i przykładów.

Filozofia

W standardach w odniesieniu m.in. do Białej Księgi Transportu (Komisja Europejska, 2011 r.) oraz do Planu Zrównoważonej Mobilności Lublina wskazane jest, że ,,piesi i transport pieszy w Lublinie powinni być traktowani priorytetowo„. Aby było to możliwe przyjęto podstawowe zasady planowania i realizacji przestrzeni pieszych wraz rekomendowanymi konkretnymi rozwiązaniami. Zgodnie z przyjętymi zasadami przestrzenie piesze mają być kształtowane z zapewnieniem: dostępności, bezpośredniości, bezpieczeństwa, płynności ruchu, różnorodnych potrzeb użytkowników oraz atrakcyjności, komfortu i gościnności przestrzeni.

Rozwiązania
Przykładowy schemat organizacji strefy współdzielonej w strefie zamieszkania.

Przykładowy schemat organizacji strefy
współdzielonej w strefie zamieszkania.

W dokumencie wyróżnione zostały trzy główne sposoby organizacji ruchu pieszego, tj. woonerf, ciąg przy jezdni, ciąg odseparowany. Na ulicach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h będą powstawać wyniesione przejścia dla pieszych. Ponadto ma być więcej skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią. Obecnie w Lublinie znajduje się tylko jedno tego typu skrzyżowanie. Innym rozwiązaniem, które jest m.in. proponowane w dokumencie to zawężanie jezdni rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań w celu poprawy ich bezpieczeństwa. W ramach standardów przyjęto jako rekomendowaną minimalną szerokość chodników 1,8 metra.

Wdrażanie

Odpowiedzialnym za wdrożenie polityki pieszej i standardów pieszych jest Prezydent Lublina, w którego imieniu będzie działać Pełnomocnik ds. Zrównoważonej Mobilności. W celu usprawnienia wdrażania standardów oraz monitorowania efektów podjętych działań, planuje się wykorzystać serwis internetowy, gdzie mieszkańcy będą mogli w prosty i szybki sposób zgłaszać wszelkie problemy (lub pomysły) dotyczące ruchu pieszego, np. uszkodzony chodnik, zastawiony chodnik, nieodśnieżony chodnik, brak chodnika itp. Jedną z propozycji jest wykorzystanie do tego platformy naprawmyto.pl.

Jak zapowiadają władze, Lubelskie Standardy Piesze będą aktualizowane i uzupełniane. Dokument ma bowiem charakter otwarty. Ewentualne zmiany mają być dokonywane w odpowiedzi na postęp wiedzy i technologii w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.


[ezcol_1half]

Lubelskie Standardy Piesze
1.  Kierunki rozwoju
2. Diagnoza
3. Koncepcja sieci pieszej
4. Karty i przykłady

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Atlas sytuacji pieszych
[/ezcol_1half_end]


like_obserwatorium_miasta-minBądź na bieżąco i polub nas na Facebooku


Dowiedz się więcej o polityce miejskiej.
Zobacz jak polskie miasta radzą sobie w zakresie:

Rozwoju gospodarczego  

 Niskoemisyjności i efektywności energetycznej  

 Zarządzania i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych  

Możliwość komentowania została wyłączona.