OPM
0602.2024

Zapraszamy na seminarium regionalne „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie wielkopolskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” w Poznaniu

  • OPMR
  • Artykuł

W Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR przeprowadziliśmy badanie hierarchii funkcjonalnej miast, które pozwoliło na ich kategoryzację ze względu na rolę w systemie osadniczym kraju. Jego wyniki przedstawione w formie raportu chcemy przedyskutować z przedstawicielami władz regionalnych oraz interesariuszami i podmiotami kształtującymi politykę regionalną, w tym regionalną politykę miejską.

8 lutego 2024 o godzinie 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie wielkopolskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”. Organizatorami spotkania są Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Związek Miast Polskich.

  • Województwo wielkopolskie wyróżnia się bardzo gęstą i rozbudowaną miejską siecią osadniczą. Obok Poznania, który wraz ze swoim obszarem metropolitalnym należy do grupy pięciu najprężniej rozwijających się metropolii o zasięgu ponadregionalnym w Polsce, w regionie znajduje się aż 6 miast subregionalnych i 20 ośrodków o zasięgu ponadlokalnym.
  • Mimo iż w Wielkopolsce znajdziemy kilkanaście miast, które w ostatniej dekadzie notowały nieznaczny wzrost lub stabilizację liczby ludności, to jednocześnie większość ośrodków położonych poza zasięgiem oddziaływania metropolii mierzy się lub będzie się w nieodległej przyszłości mierzyć z konsekwencjami kryzysu demograficznego.
  • Prezentacja wyników przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

zmiana zaludnienia w latach 2011-2021 - województwo wielkopolskie
Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie wielkopolskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 8 lutego 2024 r. o godzinie 13:30 w sali sesyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Poznań, ul. Niepodległości 34). W razie pytań prosimy o kontakt: mgrochowicz@irmir.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *