OPM

ZESPÓŁ OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ I REGIONALNEJ IRMiR

 
dr Wojciech Jarczewski
Dyrektor IRMiR
sekretariat@irmir.pl
 
dr Karol Janas
Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR
kjanas@irmir.pl
 
Karolina Piech
Zastępca kierownika OPMR IRMiR
kpiech@irmir.pl
 
dr Kamil Nowak
Ekspert ds. mieszkalnictwa
knowak@irmir.pl
 
Borys Martela
Ekspert ds. zarządzania miejskiego i partycypacji
bmartela@irmir.pl
 
dr Paweł Pistelok
Ekspert ds. metodyki badań społecznych
ppistelok@irmir.pl
 
dr Agnieszka Sobala-Gwosdz
Główny ekspert ds. gospodarki i rynku pracy
asobala-gwosdz@irmir.pl
 
dr Agata Warchalska-Troll
Ekspertka ds. środowiska i zmian klimatu
awarchalska-troll@irmir.pl
 
dr Piotr Czakon
Ekspert ds. gospodarki i rynku pracy
pczakon@irmir.pl

Agnieszka Gajda
Ekspertka ds. GIS
agajda@irmir.pl
 
Aleksandra Mróz
Analityk GIS
amroz@irmir.pl
 
Anna Zielonka
Ekspertka ds. teledetekcji
azielonka@irmir.pl
 
Liliana Janik
Ekspertka ds. środowiska
ljanik@irmir.pl
 
Kamil Mróz
Ekspert ds. transportu i mobilności
kmroz@irmir.pl
 
Karolina Szczechowska
Redaktorka Geoportalu Miast i Regionów
kszczechowska@irmir.pl
 
Marek Grochowicz
Ekspert ds. centrów miast / Specjalista ds. organizacji wydarzeń
mgrochowicz@irmir.pl
 
Julia Paszko
Koordynatorka ds. promocji i komunikacji
jpaszko@irmir.pl
 
Krzysztof Winiarski
Redaktor / Specjalista ds. promocji
kwiniarski@irmir.pl
 
Joanna Hałys
Specjalistka ds. organizacji wydarzeń
jhalys@irmir.pl
 
Współpracownicy
 
Klaudia Dziadowicz
Specjalistka ds. danych miejskich
Integrator Danych Miejskich
kdziadowicz@irmir.pl
 
Katarzyna Ner
Specjalistka ds. promocji Integratora Danych Miejskich
kner@irmir.pl
 
Jarosław Banaś
Specjalista ds. danych miejskich
Integrator Danych Miejskich
jbanas@irmir.pl
 
Beata Jastrzębska
Specjalistka ds. danych miejskich
Integrator Danych Miejskich
bjastrzebska@irmir.pl
 
Wojciech Łachowski
Kierownik projektu Integrator Danych Miejskich
wlachowski@irmir.pl
 
Aleksandra Łęczek
Specjalistka ds. GIS
Integrator Danych Miejskich
aleczek@irmir.pl

dr Alina Muzioł-Węcławowicz
Ekspert ds. mieszkalnictwa
alina.muziol@wp.pl

Ewa Goras

Ekspertka ds. transportu i mobilności miejskiej
egoras@irmir.pl