OPM
2405.2017

Znaleźli swój przepis na miasto!

  • OPM
  • Wydarzenie

Fot. Jan Zych

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych działające przy Zakładzie Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki zorganizowało w dniach 18-20 maja pierwszą edycję Ogólnopolskiej Konferencji i Warsztatów Transportowo-Urbanistycznych „Przepis na miasto”. Część warsztatowa odbyła się w formule Miasto 24, czyli całodobowego maratonu urbanistycznego. Najlepsza drużyna wygrała dzięki swojej koncepcji dwupoziomowego bulwaru Rudawy oraz okrągłej pergoli nad pętlą tramwajową Salwator.

„Przepis na miasto” to warsztaty poprzedzone jednodniową konferencją studencką. Podczas konferencji zaprezentowało się 9 prelegentów z Krakowa, Wrocławia, Katowic i Poznania. Dodatkowo odbyły się prelekcje zaproszonych Gości, w tym Karola Janasa – przedstawiciela partnera wydarzenia, tj. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM w Krakowie. Część konferencyjna stanowiła tematyczny wstęp do części warsztatowej wydarzenia.

Planujmy!

Były to warsztaty łączące projektowanie urbanistyczne z projektowaniem systemów komunikacyjnych. Celem zarówno warsztatów jak i konferencji było krzewienie wśród studentów „kierunków miejskich” wiedzy na temat racjonalnego, świadomego planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego z uwzględnieniem rozwoju systemów komunikacyjnych. Celem była także nauka kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej użytkowników w myśl zrównoważonej mobilności. Pod okiem ekspertów z Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie studenci takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, transport, architektura, architektura krajobrazu zmierzyli się z obszarem problemowym jakim były krakowskie Stare Dębniki i Salwator. Na wypracowanie koncepcji grupy warsztatowe miały dokładnie dobę, pracując w murach Politechniki Krakowskiej.

Mobilny Kraków

Celem każdej z grup było opracowanie koncepcji obsługi transportowej całego, dużego obszaru projektowego oraz bardziej szczegółowe zajęcie się przydzieloną grupie częścią obszaru. W obrębie małego obszaru opracowania warsztatowcy musieli zaproponować koncepcję urbanistyczną oraz zagospodarowanie dwóch detali: liniowego i punktowego. Każda z grup miała do rozwiązania koncepcję bulwaru Wisły lub Rudawy, zaś detalami punktowymi były m.in. Plac na Stawach, Rynek Dębnicki, Plac Kossaka czy pętla tramwajowo-autobusowa Salwator wraz z otoczeniem. Kwintesencją pracy grup było przygotowanie przez każdą z nią puzzla zawierającego główne idee obsługi transportowej i koncepcji urbanistycznej małego obszaru opracowania.

„Zaplątany Salwator”

Po złączeniu puzzli wszystkich grup powstał ideogram z ogólną koncepcją transportowo-urbanistyczną całego obszaru Starych Dębnik i Salwatora. Prócz tego efektem prac grup były plansze, makiety detali punktowych oraz prezentacje, które warsztatowcy zaprezentowali podczas seminarium podsumowującego wydarzenie. Zdaniem jury w składzie: dr inż. Tomasz Kulpa (PK – przewodniczący jury), dr inż. Ada Wolny (UWM Olsztyn), dr inż. arch. Agnieszka Szumilas (PWr), dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich (PK) oraz inż. Sylwia Rogala (KNSK) najlepszy przepis na miasto przygotowali: Angelika Spendel (PK), Paulina Ziętek (UE Katowice), Andrzej Bąk (PK), Paulina Stopka (PWr) i Marcin Zaleski (PK). Zwycięski projekt nosi nazwę „Zaplątany Salwator”.

Grupa zaproponowała wzdłuż Rudawy na wschodnim brzegu ciąg pieszo–rowerowy, zaś tuż za mostem w ciągu ul. Focha rozsunięcie wałów Rudawy by ta mogła się szerzej rozlać. W tym miejscu pomiędzy Rudawą, a bulwarem zaproponowano strefę rekreacyjną, a po drugiej stronie bulwaru punkty przeznaczone pod usługi (np. gastronomię, toalety, wypożyczalnię leżaków). Zaprojektowany bulwar posiada dwa poziomy, które połączone są między sobą reprezentacyjnymi schodami i pochylniami. Ciąg pieszo–rowerowy w zwycięskiej koncepcji kończy się aż na dolnym bulwarze Wisły, w ciągu którego umieszczono most niskowodny na Rudawie, co umożliwia przedłużenie ciągu pieszo–rowerowego biegnącego po lewym brzegu Wisły, aż do Mostu Zwierzynieckiego, a dalej po wałach, w kierunku Tyńca. W przypadku pętli tramwajowej Salwator założono, że po przedłużeniu trasy tramwajowej do III Obwodnicy straci ona codzienną funkcję w ruchu komunikacyjnym. Zaproponowano zielone torowisko na pętli bez peronów. Zlikwidowano także żeberko, a na jego miejscu według koncepcji powstaje ażurowa konstrukcja w kształcie pierścieni, zapewniająca cień i kameralną przestrzeń, a także zieleń, gdyż konstrukcja częściowo miałaby być porośnięta roślinnością pnącą.

Dodatkowo głosami publiczności wyróżniona została koncepcja „Zróbmy hałas” z nową koncepcją Rynku Dębnickiego, będącego mieszanką faktur z dodatkiem akustycznych donic, podświetlanych pergoli czy z oświetleniem liniowym w posadzce Rynku.

Za organizację wydarzenia odpowiedzialny był komitet organizacyjny pod przewodnictwem Krystiana Baneta i Eweliny Stypułkowskiej z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM było partnerem wydarzenia.

 


aktywni2

Możliwość komentowania została wyłączona.