OPM
1410.2016

Życie w zdrowej atmosferze

  • OPM
  • Artykuł

/Wikimedia Commons.

We wrześniu 2016 roku przyjęto siedemnaście celów Zrównoważonego rozwoju ONZ, które powinny zostać osiągnięte do 2030 roku. Jednym z nich jest cel stworzenia inkluzywnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych miast. Czy jesteśmy na to gotowi?

Nowy raport Global Compact Network Poland, powstały w ramach programu „Zrównoważone miasta”, jest odpowiedzią na cele ONZ. Prezentuje analizy jakości powietrza w Polsce na tle reszty Europy, główne przyczyny zanieczyszczeń oraz ich wpływ na zdrowie.

Jakość powietrza w Polsce na tle unii europejskiej

Jak zauważa Anna Dworakowska, polska polityka w zakresie ochrony powietrza ma przede wszystkim charakter reaktywny wynikający z norm unijnych. Szczególnie dostrzegalny jest brak odpowiednich regulacji określających standardy używanych w gospodarstwach domowych instalacji (pieców, kotłów, kominków).

Skutkiem braku stosownych działań jest przekraczanie dobowego stężenia PM10.  Chociaż prawo europejskie i polskie zezwala jedynie na 35 takich dni w roku, gdzie jest przekroczone dobowe stężenie PM10, to w niektórych polskich miastach przez niemal połowę roku normy te są przekraczane. Niechlubnym liderem jest Kraków, który przez 155 dni przekracza ustalone normy. A. Dworakowska zwraca jednak uwagę, że problem ten dotyczy także innych polskich miast i miasteczek. Wiele z nich osiąga wynik powyżej 100 takich dni.

1

Liczba dni z przekroczoną dobową normą dla Stężenia PM10 w 2011 roku, dane: Europejska Agencja Środowiska.

Skutki zdrowotne 

Występowanie problemu ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie mieszkańców. Skutki zanieczyszczenia powietrza wiąże się z chorobami układu oddechowego, układu krążenia oraz chorobami nowotworowymi. Eksperci wymieniają w tym kontekście przede wszystkim astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjna chorobę płuc, nowotwór płuc.  Ocenia się, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza (pyłem PM2.5) umiera rocznie ponad 44 tys. osób. Jednocześnie, według ostatnich badań, przez zanieczyszczenia powietrza życie mieszkańców Polski skraca się od 6 do ponad 12 miesięcy.

Podejmowane działania

Raport zawiera również stanowiska samorządów oraz działania jak i technologie, których wprowadzenie może przyczynić się do pozytywnych zmian w temacie zanieczyszczenia powietrza. Wśród wypowiadających się samorządowców można wymienić Hannę Gronkiewicz-Waltz (Warszawa), Marcina Krupę (Katowice), Jacka Krywulta (Bielsko-Biała), Tomasza Andrukiewicza (Ełk), Michała Zaleskiego (Toruń).


zrownowazonemiasta

 

Przeczytaj cały raport.

Możliwość komentowania została wyłączona.