OPM
2703.2024

Jak przedstawia się „Baza ekonomiczna polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych”? [RAPORT]

  • OPMR
  • Artykuł

Przedstawiamy raport „Baza ekonomiczna polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych”!

Praca składa się z czterech głównych części. Pierwsza z nich szerzej omawia pomiar parametrów bazy ekonomicznej oraz związane z nim wyzwania i ograniczenia interpretacyjne. W pozostałych trzech rozdziałach przeprowadzono analizę poszczególnych składowych bazy ekonomicznej miast i ich obszarów funkcjonalnych, tj. jej całkowitej wielkości, struktury oraz wskaźnika dywersyfikacji bazy ekonomicznej.

Publikacja oprócz wniosków z analizy dostępnych danych przedstawia rekomendacje rozwojowe dla władz samorządowych, a także postulat szerszego udostępnienia przez GUS danych dotyczących liczby pracujących.

Opracowanie odpowiada na następujące pytania:

• Jakie cechy sprawiają, że miasta są predysponowane do roli ośrodków wzrostu?
• Jaka jest sytuacja bazy ekonomicznej ośrodków subregionalnych?
• Miasta którego polskiego regionu mają najsilniejszą bazę ekonomiczną?

Autorka: Agnieszka Sobala-Gwosdz

Zapraszamy do lektury!

Raport Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej - Baza ekonomiczna miast i ich obszarów funkcjonalnych - pobierz raport

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *