OPM

Infografiki

[ezcol_1third]częstotliwość autobusów komunikacji zbiorowej publicznej peryferia
Średnia liczba kursów komunikacji publicznej[/ezcol_1third] [ezcol_1third]mieszkalnictwo
Budynki w złym stanie technicznym[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]drzewa w mieście_zielony kapitał miast_co nam dają drzewa_ile tlenu_korzysci
Korzyści z obecności drzew w mieście[/ezcol_1third] [ezcol_1third]ryzyko zabicia pieszego wypadek samochodowy badania naukowe potrącenie
Ryzyko zabicia pieszego w wypadku samochodowym[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]odległosc do przystanku jak daleko jest do przystanku autobusowego
Odległość do przystanku w gminach wokół miast wojewódzkich[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]pył pm2.5 w polskich miastach ile dni przekroczono normy who
Liczba przekroczeń zalecanej przez WHO normy pyłów PM2,5 w ciągu roku (w dniach)
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]pustostany polska ile jest w miastach gdzie jest najwięcej pustostanów gdzie najmniej
Pustostany w miastach na prawach powiatu[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]inforgrafika_specustawa mieszkaniowa_objasnienie (1)
Specustawa mieszkaniowa[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]korzyści współpracy międzysamorządowej_mof-raport_obserwatorium polityki miejskiej_infografika
Korzyści współpracy międzysamorządowej[/ezcol_1third] [ezcol_1third]wydatki promocyjne miast-infografika
Wydatki promocyjne miast[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Liczba osób przemieszczających się w mieście w ciągu godziny po pasie o szerokości 3_5 metra_infografika_obserwatorium polityki miejskiej
Liczba osób przemieszczających się w mieście w ciągu godziny po pasie o szerokości 3.5 metra[/ezcol_1third_end]