OPM
1002.2021

Co zrobić, by w mieszkaniu w kamienicy było ciepło i nie zbankrutować? Publikacja

  • OPM
  • Artykuł

Eksperci z Politechniki Wrocławskiej przygotowali publikację, w której w przystępny sposób uzupełniają lukę w wiedzy na temat tego, jak różne scenariusze działań wpływają na zmianę: w zakresie emisji, zapotrzebowania na energię, komfortu termicznego, kosztów i dostępności ciepłej wody. Wnioski i rekomendacje przedstawione są w kontekście 15 różnych lokali. Dla każdego z nich zaproponowano dwa scenariusze zmian wraz z efektami, jakie mogłyby przynieść. 

Rzeczywistość ogrzewania kamienic zdecydowanie odbiega od typowych założeń. By ją zmienić, trzeba ją najpierw zrozumieć. Obserwacja, rozpoznanie i zrozumienie problemów, z którymi borykają się mieszkańcy kamienic, były kluczowe dla badań. Ich rezultat, czyli wnioski i rekomendacje gotowe do wykorzystania przy tworzeniu strategii zmiany znajdują się w  publikacji ,,Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania.

Zrozumieć problem

Zmiana, o której mowa, polega na odejściu od wykorzystania paliw stałych do ogrzewania mieszkań w przedwojennych kamienicach. Czemu taka zmiana jest potrzebna? Większość miast i miasteczek w Polsce stoi przed wyzwaniem pilnej, a przy tym trwałej poprawy jakości powietrza. Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Unijnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, od ponad dekady prowadzone są w naszym kraju systematyczne pomiary stężenia zanieczyszczeń, a opinia publiczna ma swobodny dostęp do ich wyników. Pomiary te jasno wskazują na główne źródło emisji odpowiedzialnych za bardzo złą jakość powietrza w polskich miastach: jest nim ogrzewanie mieszkań poprzez spalanie paliw stałych w indywidualnych piecach lub kotłach. We Wrocławiu głównym źródłem emisji jest ogrzewanie kamienic. Problem nie jest nowy. Nowa jest świadomość jego powagi. Nauczono się mierzyć wpływ zanieczyszczeń na zachorowalność i długość życia ludzi. Raport Europejskiej Agencji Środowiska wylicza, że w Polsce ekspozycja na pył zawieszony PM2,5 jest wiązana z przeszło 40 tysiącami przedwczesnych zgonów rocznie.

tanie sposoby dogrzania mieszkania w kamienicy
Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian.
Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania

Wykonane badania wskazują, że odejście od paliw stałych jest warunkiem nie tylko poprawy jakości powietrza w miastach, ale również zachowania atrakcyjności kamienic dla przyszłych pokoleń. Ogrzewanie za pomocą pieców kaflowych wiąże się z największym natężeniem problemów dla samych mieszkańców, a także ich sąsiadów z piętra, budynku, kwartału i miasta. Kamienice mogą być niemal równie ciepłe, jak współczesne budynki. Zostały zdiagnozowane także problemy lokali, w których mieszkańcy zdecydowali się na rezygnację z węgla na rzecz najprostszych do wdrożenia alternatyw, tj. ogrzewania elektrycznego, poprzez wkład do pieca kaflowego, grzejniki olejowe czy farelki. Borykają się oni albo z bardzo wysokimi rachunkami, albo utrzymują ekstremalnie niskie temperatury w swoich mieszkaniach. W publikacji pokazane jest, jak takie strategie zwiększają koszt ogrzewania dla ich sąsiadów. Pod względem ogrzewania mieszkania w kamienicach nie są samotnymi wyspami. Strategie odchodzenia od paliw stałych powinny to uwzględniać. Publikacja w przystępny sposób uzupełnia lukę w wiedzy na temat tego, jak różne scenariusze działań wpływają na zmianę: w zakresie emisji, zapotrzebowania na energię, komfortu termicznego, kosztów i dostępności ciepłej wody. 

Ciepła kamienica

Publikacja podzielona jest na pięć zasadniczych części: cel zmiany, problemy ogrzewania kamienic, na jakiej podstawie opieramy wnioski, wnioski i rekomendacje, instytucjonalne bariery zmian. W rozdziale pierwszym zarysowano zakres zmian, koniecznych do osiągnięcia celu, jakim jest czyste powietrze zimą w miastach. Jednocześnie zdefiniowano pięć problemów, z którymi należy się zmierzyć, by zmiany w zakresie ogrzewania miały pozytywny efekt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Problemy te to:

Emisja zanieczyszczeń: wpływ głównego oraz dodatkowego systemu grzewczego na jakość powietrza.
 Zapotrzebowanie na energię lokalu i budynku.
 Komfort termiczny mieszkańców.
 Koszty ogrzewania oraz ciepłej wody.
 Dostępność ciepłej wody.

Dużo miejsca poświęcono kwestii zapotrzebowania na energię mieszkań, jako że w kamienicach jest ono głównym katalizatorem problemów w innych omawianych obszarach. Dla typowej kamienicy pokazano scenariusze obniżania zapotrzebowania na energię oraz kluczowe różnice strat ciepła z poszczególnych lokali, w zależności od ich położenia w budynku oraz wzajemnego wpływu sąsiednich lokali w sezonie grzewczym. Wnioski i rekomendacje są przedstawione w kontekście 15 różnych lokali. Dla każdego z nich zaproponowano dwa scenariusze zmian wraz z efektami, jakie mogłyby przynieść. 

Jak zwracają autorzy, książka ta ma wspomóc wiele osób i instytucji, których zaangażowanie jest warunkiem obniżenia emisji związanych z ogrzewaniem kamienic. Dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego proponowane jest narzędzie prowadzące przez kolejne obszary decyzyjne tego procesu. Publikacja wypełnia istotną lukę w wiedzy o ogrzewaniu kamienic„przed” remontami i „po” nich oraz po zmianach systemów grzewczych. Na przykładzie konkretnych mieszkań w książce przedstawiono zarówno perspektywę mieszkańców, jak i wyniki obiektywnych porównań bazujących na pomiarach i modelowaniu.


Pobierz

Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania
Magdalena Baborska‐Narożny, Ewelina Stefanowicz, Krzysztof Piechurski, Natalia Fidorów‐Kaprawy, Marta Laska, Martyna Mokrzecka, Małgorzata Małyszko, Agnieszka Chmielewska, Marta Smektała, Marek Troszyński, Lucyna Maury


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *