OPM
1306.2024

Debata o rozwoju miast w województwie mazowieckim. Zapraszamy na seminarium regionalne w Warszawie

  • OPMR
  • Artykuł

Porozmawiajmy o rozwoju miast w województwie mazowieckim. Zapraszamy na debatę z udziałem samorządowców i ekspertów

26 czerwca 2024 o godzinie 10:00 w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. J. Kiepury przy ulicy Jagiellońskiej 26 w Warszawie odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie mazowieckim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.

Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP.

Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

Patronat medialny nad seminarium objął Portal Samorządowy oraz Architektura i Biznes

Hierarchia funkcjonalna miast - woj. mazowieckie - demografia

 

Hierarchia funkcjonalna miast - woj. mazowieckie - centralne usługi rynkowe

 

  • Województwo mazowieckie zajmuje 11% powierzchni kraju oraz skupia 14% ludności w Polsce.
  • Jest najludniejsze i największe spośród wszystkich, ale znajduje się w nim tylko 9% miast Polski.
  • Należy jednak zaznaczyć, że występuje ogromny kontrast między regionem stołecznym, w którym gęstość sieci miejskiej dorównuje niemal liderującemu pod tym względem województwu śląskiemu (55 miast na 10 tys. km2), a pozostałą, słabo umiastowioną częścią województwa – w niej na 10 tys. km2 przypada zaledwie 19 miast (czyli mniej niż w zajmującym ostatnie pod tym względem miejsce województwie lubelskim).


Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

REJESTRACJA NA SEMINARIUM:

https://forms.gle/yseHY4qDSNRb95jh9

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie mazowieckim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 26 czerwca 2024 o godzinie 10:00 w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. J. Kiepury przy ulicy Jagiellońskiej 26 w Warszawie. W razie pytań prosimy o kontakt: kpiech@irmir.pl.

***

AGENDA SPOTKANIA:

10:00
I. Otwarcie spotkania
• Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
• dr Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

10:20
II. Prezentacja wyników badania i postulowanych kierunków działań w kontekście terytorializacji polityk regionalnych i krajowych
• dr Karol Janas, Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast
• dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Konsekwencje aktualnych trendów rozwojowych dla obecnego układu osadniczego, postulowane kierunki działań w ramach polityk publicznych i filary rozwoju

11:10
III. Komentarz
• dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

IV. Otwarta dyskusja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *