OPM
2404.2020

Działania miast podczas pandemii. Raport

  • OPM
  • Artykuł

Koronawirus zmienił drastycznie sposób życia w Polsce i na całym świecie. Władze krajowe i lokalne w krótkim czasie musiały się dostosować do nowych realiów. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR przeprowadziło badanie o pierwszych reakcjach polskich miast w związku z epidemią.

Pojawienie się na terenie Polski pierwszych przypadków osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 rozpoczęło lawinę zmian, jakie sukcesywnie były wprowadzane przez władze krajowe i lokalne. W ramach prac Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR powstał raport o działaniach miast w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

Na potrzeby raportu wybrano kilka obszarów interwencji miejskich. Autorzy uwzględnili działania, które są nie tylko kluczowe dla funkcjonowania ośrodków, ale również na które samorządy zwróciły szczególną uwagę w trakcie pierwszego miesiąca epidemii. Analizowane aktywności samorządów dotyczą:

  • funkcjonowania miasta (w zakresie przykładowo decyzji dotyczących sposobu działania komunikacji zbiorowej czy stref płatnego parkowania oraz nowych zasad poruszania się po mieście);
  • wsparcia dla różnych grup (przedsiębiorców, w tym z sektora gastronomii, organizacji kulturalnych i instytucji kultury, szpitali itp.);
  • organizacji pracy i zarządzania (np. organizacja pracy urzędników, organizacji sesji rad miasta, współpracy z innymi samorządami).

Z uwagi na zbyt mały zasób informacji niezbędnych do oceny racjonalności i skuteczności podejmowanych działań, na wyciągnięcie szerszych wniosków z przeprowadzonych analiz jest zdecydowanie za wcześnie. W opracowaniu przedstawione są działania miast wraz z kolejnością wprowadzania zmian w ich funkcjonowaniu.

Analizą objęto wszystkie miasta wojewódzkie (18). Zakres czasowy obejmował miesiąc, w którym liczbę zachorowań wyróżniała tendencja wzrostowa, w skutek czego rząd zaczął wprowadzać pierwsze ograniczenia towarzyszące ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a potem stanu epidemii, tj. zamknięcie szkół, ograniczenie funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, ograniczenia w poruszaniu się.

Badanie będzie kontynuowane, aby w dalszej perspektywie dokonać ewaluacji działań miast i wyciągnąć wnioski, które pozwolą na sformułowanie konkretnych rekomendacji dla samorządów miejskich.


POBIERZ
Działania miast podczas pandemii. 
Ekspertyzy i prace badawcze Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

pod red. M. Grochowicz, P. Salata-Kochanowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *