OPM
1409.2017

I Kongres Polityki Miejskiej

  • OPM
  • Wydarzenie

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej.

W ramach wydarzenia odbędzie się szeroka debata o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do:
prezydentów i burmistrzów miast, miejskich pracowników samorządowych, pracowników miejskich podmiotów komunalnych, a także samorządów gospodarczych sektora komunalnego;
przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast;
przedstawicieli organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast.

W Kongresie wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska) oraz innych podmiotów wspierających rozwój miast na poziomie krajowym i regionalnym.

Pierwszego dnia Kongresu o godz. 17.15 odbędzie się krótkie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Delegaci przedyskutują i rozpatrzą projekt jednorazowego zwiększenia składki członkowskiej na wyborczy rok 2018, z przeznaczeniem na promocję samorządności miejskiej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny – uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu.

Aby zarejestrować się na Kongres, należy wypełnić i odesłać do dnia 15 września formularz zgłoszeniowy na Kongres (do Biura ZMP) oraz formularze rezerwacji noclegów (bezpośrednio do hoteli). Termin zgłaszania się do hotelu IBIS Kraków Centrum także został wydłużony do 15 września.

Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast i Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM oraz w partnerstwie strategicznym z BGK.

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA XV KONGRES MIAST POLSKICH
FORMULARZ ZGŁOSZENIA-HOTEL GALAXY
FORMULARZ ZGŁOSZENIA-HOTEL IBIS KRAKÓW CENTRUM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA-HOTEL LEGEND
FORMULARZ ZGŁOSZENIA-HOTEL PARK INN BY RADISSON
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA KIEROWCÓW-HOTEL LEGEND
MAPA-HOTELE

 

[ezcol_1third]logo-ZMP-prawy-pl (1)[/ezcol_1third] [ezcol_1third]logo_pl-min[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]krakow_logo-min[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]LogoIRM_rgb_solo[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Logo_OPM IRM_transparent-min[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Logo_BGK[/ezcol_1third_end]

 

Możliwość komentowania została wyłączona.