OPM
1411.2016

Ile wart jest dom sąsiada?

  • OPM
  • Artykuł

W Holandii został uruchomiony portal, który pozwala każdemu użytkownikowi sprawdzić wartość jakiejkolwiek nieruchomości w całym kraju.

W październiku w Holandii została uruchomiona strona internetowa, która pozwala znaleźć informację o wartości o każdej prywatnej nieruchomości na terenie całego kraju. Portal, który jest projektem realizowanym przez holenderskie Ministerstwo Finansów ma na celu zwiększenie transparentności w zakresie informacji dotyczących wartości nieruchomości oraz w podatkach, które na ich podstawie są nakładane.

Więcej niż strona www

System, który jest obecnie stosowany wykorzystuje m.in. informacje dotyczące nieruchomości, takie jak wielkość działki, rok budowy i rodzaju nieruchomości. Dane te są zbierane od scentralizowanego systemu, który zawiera oficjalne rejestry nieruchomości, osoby, adresy oraz inne podstawowe informacje.

Pozostałe dane niezbędne do wyceny nieruchomości są pozyskiwane z portali internetowych, gdzie nieruchomości są wystawiane na sprzedaż. Zastosowany system nie tylko kopiuje udostępniane informacje (w tym zdjęcia), ale również analizuje opisy sprzedawanych nieruchomości.

Jak zauważa Ruud Kathmann z Waarderingskamer, think-tanku przy Ministerstwie Finansów specjalizującym się w nieruchomościach: ,,W wielu przypadkach bardziej interesujące jest, to co jest pomijane w opisach niż to, co zostało napisane. To może oznaczać bowiem, że czegoś brakuje. Na przykład, gdy mamy do czynienia z nieruchomością w starym budownictwie i nie ma żadnej wzmianki o instalacji grzewczej, to możemy zakładać, że jest starego typu. System jest na tyle sprawny, że potrafi odfiltrować tego typu informacje”.

Informacje są gromadzone w centralnym systemie, a następnie wracają na poziom samorządowy, gdzie przez wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców są dodatkowo sprawdzane z danymi dostępnymi w lokalnych systemach. Kilku etapowe pozyskiwanie danych, ma to na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości.

Wcześniej, zgodnie z ustawą z 1995 r. (Wet WOZ), wyceny nieruchomości były wykonywane raz na cztery lata. W 2007 roku wprowadzono zasadę sporządzania ich corocznie. Jednak w rzeczywistości, wycena trwa obecnie nieustająco. Aby zapewnić oczekiwaną jakość docelowych informacji, samorządy okresowo są sprawdzane pod kątem przestrzegania uzgodnionych standardów przy wycenie nieruchomości.

25252523

www.wozwaardeloket.nl

Przejrzystość

Celem nadrzędnym nowego systemu jest zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego, a tym samym zmniejszenie liczby kosztownych odwołań. Przed wprowadzeniem w 2007 roku corocznej wyceny, 4% właścicieli sprzeciwiało się ocenie wartości nieruchomości. Obecnie liczba odwołań zmniejszyła się do 1%, a władze liczą, że dzięki nowemu portalowi odsetek ten docelowo zmniejszy się jeszcze bardziej. Twórcy nowego systemu wskazują, że jest to prawdopodobne m.in. dzięki możliwości podejrzenia wartości nieruchomości przed oficjalną roczną wyceną i ewentualnej konsultacji z urzędem, gdy właściciel uzna, że jest ona np. zawyżona.

Pilotaż systemu odbył się już w 2012 roku w kilku wybranych holenderskich samorządach. Na przykład w Tilburg, mieście liczącym 200 tys. mieszkańców, wytypowano 2 500 właścicieli z jednej części miasta, którzy mogli testować funkcjonowanie systemu i w razie nieprawidłowości zgłaszać uwagi. Komentarze mieszkańców nie dotyczyły przede wszystkim, jak pierwotnie się spodziewano, przypadków zawyżania wartości nieruchomości, ale w dużej mierze zgłaszano również niedoszacowanie, np. w przypadkach gdy ktoś planował sprzedaż swojej nieruchomości. Rok później powtórzono pilotaż systemu zwiększając jednocześnie zasięg badań. Ilość uwag była już jednak znikoma.

Według Kathmanna budowanie zaufania ma wartość dla obu stron. Mieszkańcy czują, że są oceniani jednakowo i chętniej płacą podatki. Z kolei władze publiczne nie potrzebują tak wiele mechanizmów kontrolnych służących wykrywaniu przypadków uchylania się od płacenia podatków.


[ezcol_1quarter]fb2[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]polecane[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half_end]RAPORT[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.