OPM
3103.2017

Inkubatory społecznych aktywności

  • OPM
  • Artykuł

Dzięki nim mieszkańcy pragnący działać w sektorze pozarządowym mogą uzyskać pomoc w założeniu i w kierowaniu organizacją. W Polsce przybywa miejsc, gdzie wspierany jest rozwój trzeciego sektora. Aktywni mieszkańcy mogą już skorzystać z inkubatorów społecznych aktywności m.in. w Szczecinie, w Krakowie, w Warszawie i Gliwicach.

W ostatnich latach w polskich samorządach zaczęły się pojawiać miejsca dedykowane mieszkańcom, którzy chcą działać społecznie. Ich celem jest rozwój i wspieranie aktywności społecznych. Pomagają przy zakładaniu organizacji pozarządowej, doradzają w kwestiach prawnych i finansowych oraz udostępniają przestrzenie co-workingowe. Chociaż, niezależnie od miasta i nazwy, zakres ich działalności jest często zbliżony to postanowiliśmy przyjrzeć się co oferują. Przedstawiamy Wam przykłady działalności wybranych inkubatorów w Polsce.

Wrocław 

Długim, dziesięcioletnim stażem może poszczycić się Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Prowadzone jest obecnie przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”. Organizacje pozarządowe lub mieszkańcy planujący dopiero założyć NGO mogą skorzystać w ramach działalności Sektora 3 z wielu oferowanych tam usług, np. doradztwa, używania adresu Centrum jako adresu siedziby (w tym korespondencyjnego), korzystania z sali szkoleniowej, stanowiska do pracy biurowej, wydruku oraz ksero, Zależnie od stażu organizacji część usług jest odpłatna. Dotyczy to organizacji, które są zarejestrowane od co najmniej 3 lat. W centrum organizowane są również cyklicznie szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Oprócz tego zainteresowani mogą skorzystać dostępnych online publikacji na temat zarządzania, finansowania, Public Relations oraz aspektów prawnych działalności organizacji pozarządowych. Działalność Sektora 3 realizowana jest w formie zadania publicznego finansowanego z budżetu miasta.

www.sektor3.wroclaw.pl

Szczecin

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Szczecinie ma nie tylko identyczną nazwę do wrocławskiego centrum – Sektor 3. Podobieństwo dotyczy również zakresu działalności. Organizacje oraz mieszkańcy planujący założyć NGO mogą się tam zgłosić, aby uzyskać kompleksowe wsparcie. Pomoc obejmuje: doradztwo, np. w kwestiach księgowych, prawnych, graficznych; szkolenia; udostępnianie pomieszczeń oraz sprzętu przydatnego przy prowadzeniu organizacji pozarządowej, np. komputerów, ksero, skanera, drukarki, rzutnika. Zainteresowane organizacje mogą również liczyć na założenie strony internetowej. Wymogiem jest regularne prowadzenie strony www oraz BIP. Do dzisiaj skorzystało z tej możliwości 10 organizacji. W latach 2010-2016 dzięki działalności Centrum pomoc uzyskało ok. 400 organizacji ze Szczecina oraz najbliższych okolic, przeprowadzono 1389 konsultacji indywidualnych oraz 110 szkoleń.

Centrum jest obecnie prowadzone przez dwie organizacje pozarządowe – Fundację Sektor 3, która została powołana przez pięć szczecińskich NGO, oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Władze Szczecina cyklicznie organizują konkurs na prowadzenie Centrum. Na początku, aby umożliwić rozwój Sektora 3 w pierwszym okresie działalności, umowa była podpisana na trzy lata. Obecnie konkurs na prowadzenie Centrum jest ogłaszany co roku.

sektor3.szczecin.pl

Kraków

W sierpniu 2015 roku w Krakowie powstało Centrum Obywatelskie (CO). Od tego czasu zaangażowani społecznie mieszkańcy mogą skorzystać z mini kawiarenki obywatelskiej, stanowisk do pracy biurowej oraz sali szkoleniowo-konferencyjnej przystosowanej dla 70 osób. CO pomaga również w zakładaniu oraz w prowadzeniu organizacji pozarządowej, organizuje cykliczne szkolenia oraz prowadzi pośrednictwo wolontariatu. Dzięki umieszczeniu Centrum Obywatelskiego na tym samym piętrze co Zarząd Zieleni Miejskiej udało się uzyskać dodatkową synergię ze współpracy aktywnych mieszkańców i urzędu. Przejawem tej współpracy była m.in. organizacja wydarzenia ,,Pikniki wszystkich parków – łączcie się”. W tym roku nastąpiła zmiana operatora Centrum i od marca kieruje nim Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS.

Do niedawna wyróżnikiem krakowskiego Centrum była inicjatywa znana jako Aktywni Mieszkańcy. To cykl spotkań, gdzie tytułowi aktywni mieszkańcy (oraz aspirujący lokalni działacze) mogli się poznać, opowiedzieć o swoich inicjatywach oraz zainspirować lub zaprosić do wspólnych działań.

Chociaż spotkania Aktywnych Mieszkańców nie będą już organizowane w ramach Centrum to mają być dalej kontynuowane. Mieszkańcy planują je sami organizować przy wsparciu zaprzyjaźnionych grup, organizacji i jednostek. Instytut Rozwoju Miast zadeklarował wsparcie inicjatywy, dzięki czemu jedno ze spotkań, które odbędzie się w maju ma być organizowane w jego siedzibie (szczegóły już niebawem).

ngo.krakow.pl/193922,artykul,centrum_obywatelskie.html

cokrakow.pl (archiwalny profil działalności)

Poznań

Aktywni mieszkańcy Poznania mogą liczyć na wsparcie w dwóch miejscach: Centrum NGO oraz Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum Bukowska. Pierwsze z nich, Centrum NGO, prowadzone jest przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA. W ramach swojej działalności Centrum oferuje użyczenie adresu, np. dla rejestracji NGO, oraz bezpłatne doradztwo w zakresie kwestii formalno-prawnych, finansowych i księgowości. Zainteresowane osoby mogą skorzystać również z regularnie organizowanych warsztatów  poruszających kwestie m.in. lepszego zarządzania i trendów w prowadzeniu działalności NGO.

Nowo powstałe organizacje mogą liczyć na prowadzenie księgowości za symboliczną kwotę 1,23 zł miesięcznie. Po półrocznym okresie promocyjnym organizacje mogą dalej korzystać z pomocy w prowadzeniu księgowości. W zależności od liczby dokumentów usługa kosztuje 61,50 lub 123 zł (brutto). W Centrum do dyspozycji organizacji jest ponadto biuro co-workingowe oraz dwie sale warsztatowe, w których w zależności od układu może się pomieścić od 10 do 16 osób. Na stronie Centrum prowadzony jest blog, który wraz z internetową biblioteką może stanowić cenne źródło dla osób zainteresowany działalnością organizacji pozarządowych.

Centrum Bukowska, które jest prowadzone przez cztery organizacje pozarządowe o zasięgu regionalnym, działa w Poznaniu w lokalu udostępnionym przez Miasto. W Centrum oprócz doradztwa, szkoleń i przestrzeni do co-workingu (z Internetem i zapleczem komputerowym), organizacjom udostępniane są bezpłatnie pomieszczenia, tj. sala konferencyjna na 40 osób, sala na 5 osób oraz sala szkoleniowa na 5 osób. Zainteresowani mogą również skorzystać z pośrednictwa wolontariatu. Centrum Bukowska prowadzą trzy organizacje:  Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji PozarządowychWielkopolskie Forum Organizacji Osób z NiepełnosprawnościamiStowarzyszenie Na Tak.

centrumngopoznan.pl

centrumbukowska.pl

Gliwice

W Gliwicach aktywności społeczne są wspierane przez tamtejsze Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP), które jako jednostka organizacyjna miasta działa w ramach czterech filii. GCOP podobnie jak pozostałe ośrodki oferuje doradztwo, szkolenia oraz pośrednictwo wolontariatu.

Wyróżnikiem gliwickiego Centrum jest możliwość wypożyczenia bez opłat sprzętu przydatnego przy organizacji wydarzeń, np. projektora, laptopów, mikrofonów wraz ze statywami, głośników, aparatów fotograficznych, a nawet instrumentów muzycznych. Oprócz tego mieszkańcy mogą liczyć na tradycyjne usługi jak doradztwo oraz udostępnianie sal. Do dyspozycji jest kilkanaście pomieszczeń różnej wielkości, z których największe są przystosowane na organizację konferencji nawet dla 100 osób.

Centrum prowadzi również działalność edukacyjną. Uczniowie szkół podstawowych dzięki działaniu pt. ,,Jestem aktywny – pomagam, bo lubię! mogą dowiedzieć się m.in. jak działają organizacje pozarządowe i jak można zostać wolontariuszem. Natomiast z młodzieżą realizowany jest program edukacyjny ,,Aktywni społecznie”, którego celem wdrażanie koncepcji Community School, czyli szkoły aktywnej w społeczności lokalnej, promującej partnerstwo między szkołą, a społecznością lokalną. W 2016 roku z oferty centrum skorzystało 769 osób, z czego 274 wzięło udział w przeprowadzonych szkoleniach.

gcop.gliwice.pl

Warszawa

Mieszkańcy stolicy mogą stolicy mogą skorzystać z tamtejszego Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). Obecnie prowadzi je konsorcjum 5 organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie BORIS, Federacja Centrum Szpitalna, Federacja MAZOWIA, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor. Organizacje wybierane są w ramach konkursu, aby przez trzy lata prowadzić Centrum. SCWO oferuje szeroki wachlarz usług i produktów wspierających rozwój trzeciego sektora oraz pomoc we współdziałaniu z władzami Warszawy.

Funkcje inkubatora realizuje w ramach SCWO m.in. Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna. Zainteresowani mogą skorzystać z porad prawnych, księgowych, szkoleń oraz skorzystać z miejsc do co-workingu i z sali szkoleniowej. W ubiegłym roku z inkubatora skorzystało 14 NGO. Teraz w Centrum inkubowana będzie nowa grupa składająca się z 17 organizacji. Przestrzeń dla organizacji pozarządowych oferuje również Stowarzyszenie BORIS, które dzięki trzem pomieszczeniom różnej wielkości umożliwia zorganizowanie szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń.

warszawa.ngo.pl/scwo

szpitalna.ngo.pl      boris.org.pl


like_obserwatorium_miasta-minBądź na bieżąco i polub nas na Facebooku


[ezcol_1third]zieleń_w_miastach_ile_jest_warta-min
Drzewa. Zielony kapitał miast. Ile są warte?

[/ezcol_1third][ezcol_1third]biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min
Biblioteka OPM IRM

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz miejskich wydarzeń
[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.