OPM
2209.2016

IV Kongres Rewitalizacji. Trzy dni o przyszłości polskich miast

  • OPM
  • Wydarzenie

19-21 września 2016 roku w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbył się już IV Kongres Rewitalizacji Miast,  wydarzenie integrujące środowiska zainteresowane procesami rewitalizacji – samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od powitania uczestników przez gospodarzy wydarzenia Wojciecha Jarczewskiego (Instytut Rozwoju Miast) oraz Romana Szełemeja (Prezydent Wałbrzycha), Andrzeja Adamczyka (Minister Infrastruktury i Budownictwa), Jerzego Kwiecińskiego (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju), Tomasza Żuchowskiego (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Pawła Chorążego (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju), Andrzeja Porawskiego (dyrektor Biura Związku Miast Polskich).

Następnie dokonano wręczenia nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji Władysławie Kijewskiej oraz wyróżnienia dla Agnieszki Janowskiej i  Ewy Tomaniak.

Gościem Kongresu był również Filip Springer, mówiący o przemianach architektonicznych i urbanistycznych byłych miast wojewódzkich. Sesja plenarna została zakończona przez Karola Janasa inauguracją Obserwatorium Polityki Miejskiej.

W kolejnej części pierwszego oraz drugiego dnia Kongresu trwały równoległe panele dyskusyjne: diagnoza zjawisk kryzysowych oraz delimitacja obszaru rewitalizacji, partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji,  praktyki projektowe w rewitalizacji, instrumenty ekonomiczno-społeczne w rewitalizacji oraz wyzwania dla procesu rewitalizacji. Wydarzeniu towarzyszył XIV Kongres Miast Polskich, gdzie również poruszano kwestie związane z rewitalizacją, m.in. w kontekście projektów modelowej rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Miejscowych Planów Rewitalizacji.

Prelegentami byli m.in.: Robert Buciak (Główny Urząd Statystyczny), Krzysztof Herbst (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych),  Tomasz Warsza i Michał Leszczyński (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Hanna Gill-Piątek (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), Jacek Grunt-Mejer (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Marek Rosicki (Atmoterm S.A), Aleksandra Sas-Bojarska (Politechnika Gdańska) oraz Jarosław Ogrodowski (Instytut Rozwoju Miast).

Drugi dzień został zakończony debatą poświęconą skutkom wprowadzenia ustawy o rewitalizacji. Gościem tego panelu był Michał Leszczyński (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska), Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski), Krzysztof Skalski (Uniwersytet Jagielloński), Alina Muzioł-Węcławowicz (Politechnika Warszawska).

Trzeciego dnia Kongresu uczestnicy mogli uczestniczyć w trzech równoległych wydarzeniach: w wizycie studyjnej w Wałbrzychu, konferencji dla studentów i doktorantów oraz szkoleniach z zakresu  diagnozy zjawisk kryzysowych i delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji (Wojciech Kłosowski), sporządzenia programu rewitalizacji i procedury jego uchwalania (Aleksandra Jadach-Sepioło), partycypacji społecznej i partnerstwa w działaniach rewitalizacyjnych (Hanna Gill-Piątek) oraz wdrażania programu rewitalizacji (Paulina Sikorska).

W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 uczestników. Przez trzy dni Kongresu w jednym miejscu spotkali się eksperci, badacze oraz autorytety z zakresu rewitalizacji z Polski i spoza granic naszego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją wydarzenia oraz zapraszamy za dwa lata na kolejną edycję Kongresu Rewitalizacji Miast.

Już wkrótce pojawi się relacja video oraz zostaną udostępnione prezentacje prelegentów.

Jedna odpowiedź do “IV Kongres Rewitalizacji. Trzy dni o przyszłości polskich miast”

  1. Karol Janas pisze:

    A już za rok I Kongres Polityki Miejskiej 🙂