OPM
3107.2018

Jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym? Nowy podręcznik

  • Piotr Salata-Kochanowski
  • Artykuł

[ezcol_3quarter]  Na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powstał podręcznik, którego celem jest przekazanie praktycznej i konkretnej wiedzy w zakresie partycypacji społecznej wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie dokumentów planistycznych.

O partycypacji społecznej mówi się coraz więcej. Powoli staje się nieodłącznym elementem zarządzania miastem. Niekiedy, tak jak w przypadku planowania przestrzennego, jest wręcz obowiązkowa. Dlatego obecnie dyskusja już nie dotyczy samego faktu udziału mieszkańców w procesie decydowania o samorządzie, ale raczej jego sposobu, przedmiotu i zakresu.

W ostatnich latach powstało kilka publikacji (zobacz), które mają przybliżyć idee konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Do tego grona można dołączyć najnowszą publikację opracowaną przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”.

W publikacji szeroko omówiono rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym oraz zasady i metody prowadzenia zaawansowanego procesu konsultacji społecznych. Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów. Cztery pierwsze stanowią wstęp do teorii partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. W publikacji omówiono uwarunkowania prawne partycypacji społecznej w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz wątpliwości dotyczące udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym: jego aktorów, zalet, ograniczeń i potencjalnych problemów. W ramach tej części podręcznika można poznać zasady i praktyczne wskazówki dotyczące organizacji konsultacji społecznych.

Jednym z kluczowych elementów podręcznika jest opis techniki działań partycypacyjnych. Przedstawione zagadnienia zostały wzbogacone o dobre praktyki, uwzględniające doświadczenia osób sporządzających dokumenty planistyczne. Dotyczą one nie tylko prowadzenia samego procesu partycypacji, ale na przykładzie GorzowaPoznania i Trzebini również jego ewaluacji.

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tym procesem i chcących się zaangażować w ten proces.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

 

 

kongres_baner_obserwatorium_kraków[/ezcol_1quarter_end]


Pobierz
Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym


[ezcol_1third]śleszyńskie-średnie miasta-deglomeracja
Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce (publikacja)[/ezcol_1third] [ezcol_1third]czy wielkie wydarzenia sie opłacają_obserwatorium miasta kraków
Wielkie wydarzenia. Szansa czy przekleństwo dla miast?[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji - publikacja
Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji (publikacja)

[/ezcol_1third_end][ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *