Jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym? Nowy podręcznik - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM
3107.2018

Jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym? Nowy podręcznik

  • Piotr Salata-Kochanowski
  • Artykuł

 Na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powstał podręcznik, którego celem jest przekazanie praktycznej i konkretnej wiedzy w zakresie partycypacji społecznej wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie dokumentów planistycznych.

O partycypacji społecznej mówi się coraz więcej. Powoli staje się nieodłącznym elementem zarządzania miastem. Niekiedy, tak jak w przypadku planowania przestrzennego, jest wręcz obowiązkowa. Dlatego obecnie dyskusja już nie dotyczy samego faktu udziału mieszkańców w procesie decydowania o samorządzie, ale raczej jego sposobu, przedmiotu i zakresu.

W ostatnich latach powstało kilka publikacji (zobacz), które mają przybliżyć idee konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Do tego grona można dołączyć najnowszą publikację opracowaną przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”.

W publikacji szeroko omówiono rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym oraz zasady i metody prowadzenia zaawansowanego procesu konsultacji społecznych. Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów. Cztery pierwsze stanowią wstęp do teorii partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. W publikacji omówiono uwarunkowania prawne partycypacji społecznej w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz wątpliwości dotyczące udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym: jego aktorów, zalet, ograniczeń i potencjalnych problemów. W ramach tej części podręcznika można poznać zasady i praktyczne wskazówki dotyczące organizacji konsultacji społecznych.

Jednym z kluczowych elementów podręcznika jest opis techniki działań partycypacyjnych. Przedstawione zagadnienia zostały wzbogacone o dobre praktyki, uwzględniające doświadczenia osób sporządzających dokumenty planistyczne. Dotyczą one nie tylko prowadzenia samego procesu partycypacji, ale na przykładzie GorzowaPoznania i Trzebini również jego ewaluacji.

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tym procesem i chcących się zaangażować w ten proces.

 

 

kongres_baner_obserwatorium_kraków


Pobierz
Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym