OPM
2709.2017

Jak wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

  • OPM
  • Artykuł

Powstał podręcznik, który w sposób kompleksowy przedstawia metodykę wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

Stopniowo przybywa gmin, które decydują się podjąć się realizacji długiego procesu, jakim jest rewitalizacja. Jednym z pierwszych wyzwań przed jakim stoją samorządy jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Decyzja o tym, jaki fragment miasta się znajdzie w ich granicach ma później dłuży wpływ na to jak rewitalizacja wygląda, a finalnie czy udało się osiągnąć zakładane cele. Złe wyznaczenie najpierw obszaru zdegradowanego, a później obszaru rewitalizacji może m.in. wykluczyć z procesu obszary, na których rewitalizacja jest faktycznie konieczna, a tym samym niewłaściwa delimitacja może przyczynić się do koncentracji środków i podejmowanych działań w miejscach, które takiej pomocy nie potrzebują.

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zespół pracowników Instytutu Rozwoju Miast opracował podręcznik, który w sposób kompleksowy przedstawia metodykę wyznaczania wskazanych obszarów. W założeniu ma on być wsparciem dla wszystkich podmiotów zajmujących się rewitalizacją. Dlatego w publikacji omówiono istotne z praktycznego punktu widzenia metody i rozwiązania przydatne przy prowadzeniu analizy i diagnozy kondycji gminy, wyznaczaniu na jej terenie obszarów zdegradowanych oraz podejmowaniu decyzji o zasięgu obszaru rewitalizacji.

W opracowaniu wskazano jak połączyć wymogi wynikające z zapisów ustawy z szeroką wiedzą dotyczącą doboru metod badawczych i wskaźników użytecznych dla rzetelnego rozpoznania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno–funkcjonalnych oraz technicznych. Ponadto zawarto w nim wskazówki odnośnie systemu monitorowania gminnego programu rewitalizacji i uwagi związane z wyznaczaniem specjalnej strefy rewitalizacji.

Podręcznik dostępny jest online.


Delimitacja_krok_po_kroku-Metoda_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_obszaru_rewitalizacji_GPR_MIB_Jarczewski

Delimitacja krok po kroku. 
Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby gminnych programów rewitalizacji

pod. red. W. Jarczewskiego

Agnieszka Gajda, Aleksandra Gargol, Aleksandra Jadach-Sepioło, Wojciech Jarczewski, Katarzyna Kudłacz, Antoni Matuszko, Dariusz Mikołajczyk, Kamil Nowak, Martyna Tylka, Marta Ziółkowska[ezcol_1half] Zajrzyj także do naszej biblioteki

biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] Polecamy również

miast

Ludzie- przestrzeń – zmiana
Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.