OPM
2210.2021

Kołobrzeg: zadbać o mieszkańców w kurorcie

  • Kamil Nowak
  • Artykuł

Kołobrzeg – to tu samorząd przekazał zarządzanie zasobem komunalnym gminy i realizowanie nowych inwestycji do zadań swojego TBS. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ma szczególną wagę w lokalnej sytuacji. Kołobrzeg to miasto, gdzie większość nowych, deweloperskich mieszkań jest przedmiotem inwestycji dla osób spoza miasta. Mieszkańcy zaś utrzymują się głównie z sezonowej turystyki.

Kołobrzeski TBS z powodzeniem zajął się budynkami mieszkaniowymi przejętymi w ramach dawnych zabudowań wojskowych. Wyremontował budynki mieszkalne i zaadaptował je na cele mieszkaniowe. Jednocześnie zadbano o zagospodarowanie dawniej odgrodzonych od miasta terenów i osiedli. Poprawiono infrastrukturę, dostępność usług społecznych, otwarto się na handel i usługi lokalne. Jednocześnie zaś zadbano o tereny zielone i te przeznaczone do rekreacji.

Kołobrzeg a mieszkania na wynajem

Po sukcesach z budownictwem komercyjnym postawiono jednak na segment mieszkalnictwa poza rynkiem. Rozpoczęła się budowa mieszkań na wynajem oraz rozbudowa oferty skierowanej do osób nie mających zdolności kredytowej, ale mających możliwość płacenia regularnie za najem. Takie rodziny, korzystające z oferty KTBS, to również zapobieganie wyludnianiu się miasta. Mimo bardzo dużej aktywności deweloperów, nie przybywało tu mieszkańców miasta w nowych nieruchomościach.

Tymczasem to Mieszkańcy są bardzo ważni. To oni – rodziny z dziećmi, specjaliści wspierający lokalną gospodarkę, osoby pracujące, dzięki którym gmina ma bezpośrednie korzyści w podatków PIT i z subwencji oświatowych, itd tworzą lokalną strukturę społeczną. To również dzięki nim po prostu lepiej działają lokalne przedsiębiorstwa, a miasto się nie wyludnia. Stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dostępnym czynszu wpływa na rynkowe stawki i nieco ogranicza ich wzrost.

Źródło: Kołobrzeski TBS, materiały seminaryjne.

Największym obecnie projektem jest budowa osiedla Witkowice. W marcu 2021 rozpoczęła się budowa pierwszego etapu składającego się z 4 budynków z 124 mieszkaniami. Finansowanie pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Całe osiedla będzie się składać z 10 budynków z 289 mieszkaniami, terenami zielonymi i rekreacyjnymi, z infrastrukturą drogową i parkingami przy osiedlu. Zgodnie z założeniami inwestycja ma się samofinansować z czynszów najmu i opłat od mieszkańców, nie jest to więc dodatkowe obciążenie budżetu gminy. Cześć mieszkań w nowych budynkach może być wynajęta przez gminę, a następnie na zasadach obowiązujących w zasobie komunalnym udostępniania osobom mającym prawo do najmu lokalu socjalnego lub oczekującym na najem mieszkania od gminy. Ustalanie zasad, preferencji dla pożądanych cech i tworzenie regulaminów jeszcze trwają.

Kołobrzeg a inwestorzy

Kołobrzeg mimo dużej aktywności deweloperów nie jest miastem dobrze zaspokajającym popyt mieszkańców na mieszkania. Problematyczne są zarówno nowe, jaki po prostu nieco lepsze i bardziej odpowiadające ich aktualnym potrzebom. Ograniczeniami jest status miejscowości jako uzdrowiska, tereny wojskowe i leśne otaczające miasto. Dodatkowo wielu kupujących mieszkania pochodzi spoza miasta i zakupu dokonuje jako nieruchomości wakacyjnej lub do prowadzenia usług noclegowych. Inwestycje miejskie mogą być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Więcej o działaniach miasta mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej można dowiedzieć się
z wystąpienia prezesa Kołobrzeskiego TBS, p. Roberta Cieciory.
Nagranie pochodzi z seminarium pt. Rola mieszkalnictwa w rozwoju miast – jak wyjść poza schemat?,
które odbyło się 6 października w Starachowicach.

[link do prezentacji]

 

Zachęcamy również do zapoznania się z doświadczeniami innych miast oraz podsumowaniem
dyskusji o problemach i wyzwaniach związanych z prowadzeniem ambitnej polityki mieszkaniowej:

Zobacz jak: Pleszew opracował kompleksową politykę mieszkaniową

Starachowice odnawiają tradycję

Jarocin testuje wszystkie nowinki

Piotrków Trybunalski tworzy „Młode Stare Miasto”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *