Konferencja | Miasto bezpieczne i otwarte (02.06.217) - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM
1004.2017

Konferencja | Miasto bezpieczne i otwarte (02.06.217)

  • OPM
  • Wydarzenie

Bezpieczne miasto to nie tylko niska przestępczość i bezpieczeństwo drogowe. To również bezpieczeństwo mieszkaniowe i socjalne, pewność dostaw energii i wody, bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności mieszkańców, a także umiejętność wykorzystywania zbiorowych danych o ich zachowaniach w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Równocześnie jest czynnikiem, który podnosi jakość życia w miastach, mając wpływ na przyciąganie do niego nowych mieszkańców. Czy współczesne miasto może być otwarte i równocześnie bezpieczne? Co sprawia,
że jego mieszkańcy nie czują się zagrożeni? Jak wielokulturowość i różnorodność wpływają na poczucie bezpieczeństwa? Co mogą zrobić władze miast, działające w nich firmy, a co sami mieszkańcy, aby miasta były bardziej bezpieczne?

2 czerwca w ramach corocznej konferencji EUROPOLIS, Fundacja Schumana opublikuje raport na temat otwartości i bezpieczeństwa polskich miast, zawierający ranking 66 polskich miast na prawach powiatu. Miasta zostaną opisane za pomocą twardych i miękkich wskaźników, autorzy uwzględnią także subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. EUROPOLIS to miejsce otwartej debaty, wymiany dobrych praktyk i poznawania ciekawych rozwiązań. Dlatego wraz z przedstawicielami polskich i europejskich miast, ekspertami, pracownikami naukowymi, a także przedstawicielami  organizacji pozarządowych i  firm, poruszymy między innymi zagadnienia takie jak:

– bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie,
– budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie więzi i zaufania we wspólnotach lokalnych,
– bezpieczeństwo podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych,
– wpływ poczucia zagrożenia atakami terrorystycznymi na nasze życie,
– wielokulturowość i różnorodność w mieście oraz ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Konferencja EUROPOLIS to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Stanowi miejsce debaty środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych o wyzwaniach, jakie stoją przed europejskimi miastami. Konferencja EUROPOLIS organizowana jest od 2013 roku przez Fundację Schumana wspólnie z m.st. Warszawą i Fundacją Konrada Adenauera, we współpracy z polskimi oraz europejskimi partnerami. Od trzech lat konferencji towarzyszy publikacja raportów Fundacji Schumana o polskich miastach w obszarach tematycznych projektu z danego roku. W 2015 roku ukazał się raport „Europolis. Miasta uczące się”, a w 2016 roku „Europolis. Zrównoważony rozwój miast”. Raporty zawierają rankingi 66 polskich miast na prawach powiatu, które uwzględniają wybrane przez specjalistów wskaźniki. 
europolis

Konferencja Europolis 2017, której patronem medialnym jest Obserwatorium Polityki Miejskiej, odbędzie się 2 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zapraszamy prezydentów miast, samorządowców, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji naukowych zajmujących się rozwojem miast. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja oraz więcej informacji na www.europolis.schuman.pl


like_obserwatorium_miasta-minBądź na bieżąco i polub nas na Facebooku


zieleń_w_miastach_ile_jest_warta-min
Drzewa. Zielony kapitał miast. Ile są warte?

biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min
Biblioteka OPM IRM

kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz miejskich wydarzeń