OPM
0710.2020

Konferencja: Otwarte dane miejskie w teorii i praktyce

  • OPM
  • Wydarzenie

Już w najbliższy piątek 9 października 2020 roku w Urban Lab Rzeszów, który jest instrumentem współpracy miasta z mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy miejskich, odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Otwarte Dane Miejskie w teorii i praktyce”.

Celem wydarzenia jest prezentacja efektów wykorzystywania otwartych danych w Polsce i na świecie oraz pokazanie potencjału i zachęcenie do korzystania z danych miejskich.
Otwieranie danych w Polsce to proces, w który zaangażowanych jest wiele instytucji. Jak pokazują dane Komisji Europejskiej rynek usług i produktów wykorzystujących otwarte dane
w 2020 r. powinien osiągnąć wartość 75,7 mld EUR. Przewiduje się również, że w 2020 r. liczba miejsc pracy w sektorach opartych na otwartych danych przekroczy w Europie
100 000 zatrudnionych. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji wartość rynku „open data” w Polsce w 2020 r. powinna oscylować wokół kwoty 5 mld zł. Ale czy otwarte dane mogą nam się do czegoś przydać? Czy poza transparentnością urzędów niosą za sobą jeszcze jakąś wartość? Na te pytania będą starali się znaleźć odpowiedź zaproszeni gości.

Udział w konferencji wezmą m.in.: Anna Gos – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwo Cyfryzacji,
Iwona Szelenbaum – Naczelnik Wydziału Strategii i Standardów Danych, Departament Zarządzania Danymi Ministerstwo Cyfryzacji czy Joanna Samulska – ekspert GIS w Urzędzie
Gminy Miasta Eindhoven w Holandii oraz wielu innych specjalistów.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram można odnaleźć na stronie:
https://urbanlab.erzeszow.pl/pl/832-wydarzenia/15425-kalendarium-wydarzen/19350-konferencja-online-otwarte-dane-miejskie-w-teorii-i-praktyce.html

Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne:

Korzyści otwierania danych miejskich dla samorządu
 Korzyści otwierania danych miejskich dla instytucji naukowych
 Korzyści otwierania danych dla biznesu
  Korzyści otwierania danych dla mieszkańców

Każda sesja tematyczna będzie trwała około godziny. Transmisja online z konferencji dostępna będzie na oficjalnym profilu www.facebook.com/UrbanLabRzeszow oraz na stronie
internetowej https://urbanlab.erzeszow.pl/.

Konferencja odbędzie się w ramach pilotażowego projektu pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje zaś Instytut Rozwoju Miast i Regionów (www.urbanlab.net).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *