OPM
1711.2016

Łódź porządkuje przestrzeń. Przyjęto Kodeks Krajobrazowy

  • OPM
  • Artykuł

//Grafika: Urząd Miasta Łodzi.

Łódź przyjęła Kodeks Krajobrazowy. Uporządkowane są zasady umieszczania w przestrzeni reklam, grodzeń oraz małej architektury. W całym mieście zakazane będą lawety reklamowe i wolno stojące tablice oraz murale reklamowe. Znikną także reklamy na komunikacji publicznej.

Ustalenia Kodeksu dotyczą całego miasta z podziałem na trzy obszary, tj. :

– obszar Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, obejmujący główną ulicę miasta – ul. Piotrkowską, wraz z przylegającymi do niej kwartałami oraz obiektami uznanymi za Pomnik Historii ,,Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”;

–  obszar ,,I”, to część miasta określana w Łodzi jako rdzeń tzw. Strefy Wielkomiejskiej. Na obszarze tym dominuje zabudowa z przełomu XIX i XX w., gdzie znajduje się wiele obiektów zabytkowych.
Na terenie Parku Kulturowego oraz obszaru ,,I” znajdują się kwartały objęte rewitalizacją oraz realizowany jest program Nowego Centrum Łodzi;

– obszar ,,II”, zapisy dla niego dotyczą pozostałych części miasta i mają na celu ,,kompleksowe uporządkowanie tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów oraz obiektów malej architektury i ogrodzeń, z uwzględnieniem ochrony niezurbanizowanych terenów zieleni”.

Reklamy
Na mocy uchwalonego kodeksu reklama będzie w przestrzeni będzie się występować przede wszystkim w postaci uporządkowanych szyldów. Zakazane będzie umieszczanie banerów reklamowych (z wyjątkiem reklamy okolicznościowej, murali reklamowych, reklam mobilnych oraz plakatów i ogłoszeń w miejscach do tego nie wyznaczonych). Nie będzie można również m.in. ,,przysłaniać elementów istotnych krajobrazowo, architektonicznie oraz o znaczeniu społeczno-kulturowym”, np. detali architektonicznych, okien oraz witryn ( z wyjątkiem dopuszczonych form szyldów i reklamy okolicznościowej). Na przykład w obszarze ,,I” przedsiębiorcy będą mogli mieć maksymalnie 3 szyldy (po jednym z każdego rodzaju) dla każdej działalności realizowanej w parterze budynku.

Na obszarze ,,I” i ,,II” reklamowe siatki ochronne sytuowane na rusztowaniach będą mogły pojawić się w przestrzeni wyłącznie na czas trwania prac budowlanych, jednak nie dłużej niż na 8 miesięcy. Jednocześnie, umieszczona reklama nie powinna zajmować więcej niż 70% siatki. Dla osób planujących ,,cykliczne” prace budowlane przewidziano przepis umożliwiający ponowne umieszczenie reklamy dopiero po 5 latach.

W zakresie popularnego wyklejania witryn określono limit wyklejania powierzchni pojedynczego szklenia witryny na poziomie 10% w ,,I” obszarze oraz 30% w ,,II”.

Kodeks wprowadza również regulacje w odniesieniu do reklam na pojazdach komunikacji publicznej. Od teraz reklamy nie powinny już zasłaniać okien. Wyjątkiem ma być jedynie tylnia szyba w autobusach.

Mała architektura
W Strefie Wielkomiejskiej, w zakresie małej architektury kodeks oprócz zapisu dotyczącego zachowania istniejących zabytkowych i historycznych obiektów malej architektury, przewiduje również aby nowe obiekty były ujednolicone  stylistycznie i kolorystycznie. Stylistyka powinna nawiązywać do ,,dziedzictwa historycznej architektury miasta”. Głównym materiałem ma być metal, np. stal lub żeliwo. Jednocześnie wyklucza się wykorzystanie ,,tworzyw, sztucznych, kamienia sztucznego oraz innych materiałów substandardowych”.

Kiedy efekty?
Ustalenia jakie nakłada kodeks dotyczące obszaru Parku Kulturowego oraz obszaru ,,I” powinny być zrealizowane w przeciągu roku od stycznia 2017 r., kiedy uchwała zaczynie obowiązywać. Dla ,,II” termin dostosowania się do zapisów kodeksu określony został na 5 lat. Jednak jest on obwarowany licznymi wyjątkami: dla bannerów reklamowych, reklam emitujących zmienne światło oraz reklam mobilnych – 2 lata; z kolei dla szyldów – 2 lata.

Jak podkreśla Bartosz Poniatowski z Biura Architekta Miasta, celem przyjętego kodeksu jest uporządkowanie reklam, a nie ich całkowite likwidowanie z przestrzeni.


Kodeks Krajobrazowy dla Łodzi – opracowanie graficzne (wersja z konsultacji społecznych).


[ezcol_1quarter]fb2[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]polecane[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half_end]RAPORT[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.