OPM
0407.2019

Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

  • OPM
  • Artykuł

Ministerstwo Infrastruktury opracowało wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego. Ich wdrażanie ma poprawić bezpieczeństwo i relacje między rowerzystami a innymi użytkownikami dróg.

Działający przy Ministerstwie Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecił opracowanie wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego. Dzięki temu powstały dwa dokumenty skierowane do zarządców dróg i ulic, projektantów infrastruktury drogowej oraz inwestorów:

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego powstały m.in. w wyniku badań terenowych przeprowadzonych w 80 różnych lokalizacjach na terenie kraju.  Badania te objęły 16 różnych typów istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego, głównie pod kątem jej czytelności, wygody użytkowania i bezpieczeństwa ruchu. Badano także parametry ruchu rowerowego,  takie  jak natężenie i prędkość ruchu, widoczność, przejezdność w obrębie skrzyżowań, itp. W trakcie realizacji zamówienia prowadzone były m.in. badania ankietowe wśród użytkowników infrastruktury rowerowej, a także kierowców innych pojazdów, pieszych oraz zarządców dróg. Pod koniec 2018 r. opracowanie zostało przekazane do konsultacji, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk rowerowych zrzeszonych w różnych organizacjach, zarządcy dróg samorządowych, przedstawiciele organów zarządzających ruchem drogowym oraz indywidualni użytkownicy rowerów.

Opracowanie może stanowić cenny materiał dla jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli planujących realizację infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego. Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów zawiera schematy bezpiecznych rozwiązań geometrycznych i organizacji ruchu, zdjęcia przykładowych rozwiązań, kryteria i warunki ich stosowania, czy też schematy przykładowych konstrukcji nawierzchni. W katalogu ujęto ponadto jednostkowe kalkulacje cenowe, które mogą stanowić pomoc przy szacowaniu kosztów poszczególnych inwestycji.

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego zostały zrealizowane przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmę Teresa Zamana M&G Consulting Marketing z Warszawy.

To nie pierwsze wytyczne opracowane na zlecenie MI. W 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, a czerwcu 2019 r.  podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów.


pracownik naukowy doktor obserwatorium polityki miejskiej praca kraków instytut

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *