OPM
0703.2017

Ministerstwo Rozwoju: Partnerska Inicjatywa Miast oraz konkurs dotyczący podnoszenia kompetencji planistów

  • OPM
  • Artykuł
Ministerstwo Rozwoju informuje o możliwości nadsyłania uwag do projektu Partnerska Inicjatywa Miast oraz o konkursie na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego.

Partnerska Inicjatywa Miast

21 marca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędą się warsztaty ,,Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się”. Wydarzenie jest związane z rozpoczęciem przygotowań do realizacji projektu strategicznego Partnerska Inicjatywa Miast (PIM). Program, który ma na celu wymianę wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskie, jest projektem strategicznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Celem spotkania jest umówienie i uszczegółowienie zaproponowanych Założeń funkcjonowania i realizacji programu oraz zawartych w nim rozwiązańWarsztaty są skierowane przede wszystkim do przedstawicieli miast zainteresowanych udziałem w projekcie. Rejestracja trwa do 13 marca 2017 (https://www.mr.gov.pl/pim).

[ezcol_1third]Więcej informacji[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Wstępny program warsztatów [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Założenia funkcjonowania i realizacji Partnerskiej Inicjatywy Miast[/ezcol_1third_end]

Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

O dofinansowanie mogę ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, szkoły wyższe.

Pozyskane w ramach konkursu środki muszą być przeznaczone na szkolenia, których celem jest podniesienie wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Wnioski w ramach konkursu można składać elektronicznie od 31 marca do 20 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Więcej informacji


like_obserwatorium_miasta-minBądź na bieżąco i polub nas na Facebooku


[ezcol_1third]zieleń_w_miastach_ile_jest_warta-min
Drzewa. Zielony kapitał miast. Ile są warte?

[/ezcol_1third][ezcol_1third]biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min
Biblioteka OPM IRM

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz miejskich wydarzeń
[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.