OPM
2210.2021

„Młode Stare Miasto” – Piotrków Trybunalski

  • Kamil Nowak
  • Artykuł

Piotrków Trybunalski, to miasto położone w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Jeszcze w 2002 r. liczyło niemal 81 tys. mieszkańców. Obecnie zamieszkiwane jest nieco powyżej 72 tys. osób. Władze miejskie dostrzegają natężenie zjawiska depopulacji i szukają rozwiązań zachęcających do pozostania w mieście.

Piotrków Trybunalski szuka rozwiązania

Jednym z rozwiązań było postawienie na aktywną politykę mieszkaniową i ożywienie centralnej części miasta. Przebudowa istniejących kamienic i uzupełnienie zabudowy o nowe bloki komunalne, to ważny krok służący odwróceniu niekorzystnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Projekt rewitalizacji terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” ma na celu przyciągnięcie mieszkańców ponownie do centrum.

W związku z prowadzonymi pracami w ramach tego zadania mieszkaniowy zasób miasta powiększa się o nowe lokale mieszkalne w związku z kapitalnym remontem kilku budynków, które wcześniej ze względu na stan techniczny były wyłączone z użytkowania. Ponadto projekt zakłada uzupełnienie zabudowy w postaci nowych bloków komunalnych.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski, materiały seminaryjne.

Interesariusze projektu

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zwłaszcza dla średniozamożnych ludzi młodych. To oni bowiem nie posiadają zdolności kredytowej, ale pracują i są w stanie opłacać czynsze niższe od rynkowych. Dotyczy on również młodych małżeństw, w których wiek przynajmniej jednego z małżonków nie przekracza 35 lat. Ten sam próg wiekowy obejmuje osoby samotnie wychowujące dzieci. Ubiegać się o najem mieszkania mogą mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, którzy nie posiadają prawa do innego lokalu oraz spełniający kryterium dochodowe.

Wielkość zmiany

W ramach projektu przewiduje się zwiększenie liczby lokali w dobrym standardzie na terenie śródmiejskim, które będzie mogło zasiedlić do 2,5 tysiąca osób. Koszt realizacji projektu ma wynieść ok. 28 mln zł, z czego 21 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji o podejmowanych w Piotrowie Trybunalskim działaniach z zakresu lokalnej polityki mieszkaniowej można dowiedzieć się z wystąpienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pani Barbary Król. Nagranie pochodzi z  seminarium pt. Rola mieszkalnictwa w rozwoju miast – jak wyjść poza schemat?, które odbyło się 6 października w Starachowicach.

[link do prezentacji]

Zachęcamy również do zapoznania się z doświadczeniami innych miast oraz podsumowaniem dyskusji o problemach i wyzwaniach związanych z prowadzeniem ambitnej polityki mieszkaniowej:


Zobacz jak: Pleszew opracował kompleksową politykę mieszkaniową

Starachowice odnawiają tradycję

Kołobrzeg chce zadbać o mieszkańców w Kurorcie

Jarocin testuje wszystkie nowinki

 

Źródło: Uchwała Nr XXXIX/494/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, materiały seminaryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *