OPM
2702.2018

Czasopisma naukowe o miastach. Co czytać?

  • Piotr Salata-Kochanowski
  • Artykuł

fot. M.Riza

Zajmujesz się miastami i chcesz poszerzyć swoją wiedzę? A może planujesz opublikować artykuł naukowy? Przygotowaliśmy listę czasopism naukowych, w których problemy współczesnych miast są szeroko podejmowane.

Zarządzanie miastem, zwłaszcza jeśli jego celem nie ma być jedynie administrowanie, ale kształtowanie jego przestrzeni, która będzie dobrym miejscem do życia dla mieszkańców oraz innych jej użytkowników, nie jest zadaniem łatwym. Śmiała wizja i dalekosiężne cele z pewnością są potrzebne. Jednak ich realizacja wymaga solidnej wiedzy oraz informacji zwrotnej o tym, jakie zmiany dokonują się w naszych miastach.

Zdobycie wiedzy jest dzisiaj pozornie łatwe. W dobie Internetu, portali społecznościowych, telewizji oraz natłoku reklam, każdego dnia nasz umysł zmuszony jest do selekcji informacji na niewyobrażoną dotychczas skalę. Dotyczy to zarówno liczby komunikatów, jakie jesteśmy w stanie dostrzec, jak i wiarygodności oraz wartości napotykanych treści.

W obliczu tych wyzwań współczesności nie jesteśmy na szczęście pozostawieni całkowicie sami sobie. Możemy liczyć m.in. na świat nauki. Czasopisma naukowe wraz przyjętą kulturą weryfikacji publikowanych treści, np. barierą wejścia (ograniczona liczba wydawnictw naukowych), formułą recenzji naukowych oraz przypisami, pozwala na dostęp do wartościowych informacji.

Dlatego zdecydowaliśmy wybrać kilka najciekawszych naszym zdaniem czasopism naukowych poruszających problematykę miejską. Jak dokonaliśmy selekcji? Wybrane czasopisma musiały zawierać większość artykułów dotyczących szeroko rozumianych kwestii miejskich. Zgodnie z kolejnym kryterium odrzuciliśmy czasopisma, do których dostęp jest płatny. Znajdziecie na naszej liście jednak tytuły, które chociaż są płatne to mają ciekawą bazę artykułów darmowych. Braliśmy pod uwagę także punktację czasopisma, ale traktowaliśmy ją raczej jako sugestię niż sztywny wyznacznik. Postanowiliśmy bowiem zebrać interesujące czasopisma, ale ocenę pozostawić już czytelnikom.  Kolejność tytułów jest losowa.

Cities

Tytuł czasopisma nie pozostawia złudzeń, czego dotyczą publikowane w nim teksty. Temat miasta jest tutaj podejmowany w szerokim ujęciu. Znaleźć można artykuły koncentrujące się na analizie i ocenie obecnego i historycznego rozwoju miejskiego oraz dotyczące zarządzania miastem. Część artykułów jest dostępna bez wykupionego dostępu.

https://www.journals.elsevier.com/cities

City, Culture and Society

Chociaż w założeniu CCS ma poruszać szerokie spectrum miejskich zagadnień, od ekonomii po kwestie polityki społecznej, to zaobserwować można dominację środkowego członu z nazwy czasopisma, czyli kulturę. Duża część artykułów poświęcona jest politykom kulturalnym, dziedzictwu kulturowemu, idei miast kreatywnych, itd. Podobnie jak w ,,Cities”, na stronie czasopisma część artykułów dostępna jest za darmo.

https://www.journals.elsevier.com/city-culture-and-society/

Urban Research & Practice

W czasopiśmie Urban Research & Practice zamieszczane są zarówno artykuły typowo naukowe, jak i te dotyczące szerokorozumianej polityki miejskiej, w tym opisy konkretnych praktyk. W niemalże we wszystkich numerach artykuły są dobierane w taki sposób, aby zostały poruszone zagadnienia z każdego kontynentu. Najwięcej ogólnodostępnych artykułów pochodzi z najnowszych numerów czasopisma. Najłatwiej je znaleźć w dedykowanej podstronie: Open access articles.

https://www.tandfonline.com/toc/rurp20/current

Urban Studies

,,Urban Studies” jest jednym z czołowych czasopism naukowych poświęconym tematyce miejskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów jest bardzo szeroki. Niestety jedynie pojedyncze artykuły, nie więcej niż jeden na numer, są ogólnodostępne. Osoby zainteresowane jednak wartościowymi treściami mogą bez ograniczeń czytać artykuły, jakie są zamieszczone na towarzyszącym czasopismu blogowi (https://www.urbanstudiesonline.com/blog/).

http://journals.sagepub.com/home/usj

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 

To czasopismo ukazywało się regularnie w latach 1996-2011 i w 2016 roku tytuł został reaktywowany. Obecnie trwają starania, aby został on przekształcony w kwartalnik naukowy. Publikowane artykuły dotyczą badań związanych z funkcjonowaniem transportu przede wszystkim w Polsce. Podejmowane zagadnienia dotyczą m.in. dostępności transportu i oceny polityk transportowych w samorządach,

http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/

Urban Development Issues

Kwartalnik wydawany przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa do niedawna był publikowany w języku polskim jako Problemy Rozwoju Miast. Profil czasopisma obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z miastami: kształtowanie przestrzeni, mobilność czy rewitalizację. Nowa nazwa czasopisma i jego anglojęzyczna forma otwiera czasopismo na badania naukowców z zagranicy, których można się coraz liczniej spodziewać w kolejnych numerach.

http://www.prm-irm.com/home.html

Bulletin of Geography. Socio-economic Series

To toruńskie czasopismo naukowe należy do najwyżej ocenianych tytułów podejmujących problematykę miejską, jakie są wydawane w Polsce. Publikowane artykuły dotyczą badań m.in. z zakresu planowania przestrzennego, demografii, socjologii i polityki regionalnej. Dzięki publikacjom można zapoznać się z zagadnieniami, które dotyczą tematów z całego świata. Dominują jednak badania dotyczące ośrodków europejskich. Wszystkie artykuły są dostępne za darmo i bez rejestracji.

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy

Barometr jest ogólnodostępnym kwartalnikiem poświęconym jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej.

http://br.wszia.edu.pl/

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Profil czasopisma odnosi się do szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Obok artykułów o charakterze teoretycznym, w wielu tekstach poruszane są aktualne problemy dotyczące rozwoju miast (przede wszystkim polskich), np. realizacji polityk miejskich w zakresie rewitalizacji czy środowiska.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr

Studia Regionalne i Lokalne

Kwartalnik ten jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego. Podejmowana w artykułach tematyka odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju Polski, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii jak również obszarów wiejskich, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Artykuły z kwartalnika po roku od publikacji są za darmo dostępne online. Oprócz artykułów o charakterze naukowym, w kwartalniku można znaleźć również, recenzje książek oraz informacje o międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach naukowych.

http://www.studreg.uw.edu.pl/

Biuletyn KPZK

W czasopiśmie, wydawanym przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, często publikują znani w Polsce naukowcy zajmujący się tematyką miejską. Każdy numer porusza inny problem. Dzięki takiemu podejściu czytelnik ma możliwość poznania różnych wyników badań i podejść do danego zagadnienia. Kolejne numery są regularnie (choć z niekiedy z niewielkimi opóźnieniami) publikowane na stronie czasopisma.

http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346

Economics and Environment

Od niedawna Ekonomia i Środowisko, czasopismo wydawane od 1992 roku, zaczęło publikować artykuły wyłącznie w języku angielskim. Osoby preferujące lekturę tekstów w języku ojczystym znajdą wiele numerów czasopisma z ostatnich lat, w których poruszane tematy związane ze środowiskiem są dalej aktualne.

http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/

Studia Miejskie

W Studiach Miejskich można znaleźć wiele ciekawych artykułów dotyczących przede wszystkim polskich miast. Dużą zaletą kwartalnika jest jego przystępność. Oprócz tego, że wszystkie artykuły dostępne są za darmo w wersji online, to podejmowana tematyka jak i stosowany język sprawia, że publikacje ze Studiów Miejskich mogą być interesujące zarówno dla teoretyków, praktyków, ekspertów, jak i amatorów wiedzy o współczesnych miastach.

http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/


Inne polecane czasopisma naukowe o tematyce miejskiej

Environment And Planning A,  Environment And Planning B, European Planning Studies, European Urban And Regional Studies”, International Journal Of Urban And Regional Research, Journal Of Planning Education And Research,  Journal Of Urban Affairs, Urban Geography, Journal Of Urban Economics, Journal Of The American Planning Association, Progress In Planning, Landscape And Urban Planning, Journal Of Regional Science, Journal Of Regional Science, Journal Of Urban Planning And Development, Regional Studies, Planning Theory, Transport Problems, Economics and Sociology, Geographia Polonica, European Spatial Research and Policy, Transport Problems 

Możliwość komentowania została wyłączona.