OPM
2810.2016

Teoria i praktyka obszarów funkcjonalnych

  • OPM
  • Wydarzenie

27 października w Krakowie, rozpoczęła się  konferencja pt. ,,Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów. Teoria i praktyka obszarów funkcjonalnych”. Podczas tego dwudniowego wydarzenia uczestnicy poruszali kwestie m.in. planowania oraz zarządzania obszarami funkcjonalnymi.

Dyskusję, która zakończyła pierwszy dzień konferencji ,,Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów. Teoria i praktyka obszarów funkcjonalnych”, rozpoczął prof. Tadeusz Markowski. Stwierdził, że aby Polska była wstanie dogonić i konkurować z innymi krajami, konieczne jest oparcie na nowych podstawach rozwoju. W tym kontekście, Markowski wskazał na ideę kapitału terytorialnego, według której ,,budujemy szczególny zasób, wartość, której nie da się skopiować, przenieść. W ten sposób tworzymy trwałą przewagę konkurencyjną”.

Aby było to możliwe, Markowski zwraca uwagę m.in. na konieczność likwidowania barier administracyjnych oraz na przestawienie się na proaktywny model rozwoju. Odnosząc się do tej myśli, prof. Tomasz Kaczmarek podał przykład osób, które będąc zwalniane z pracy dostawały pieniądze i w niektórych przypadkach nie myślały proaktywnie. Zamiast przeznaczyć uzyskane fundusze na coś, co pozwoli im znaleźć pracę, decydowały się np. na zakup kolorowego telewizora.

Paneliści wskazali również na potrzebę szerszej świadomości korzyści jakie mogą być wynikiem współpracy. Jako przykład podano Bydgoszcz i Toruń, które w opinii Markowskiego, bardziej skupiają się na tym co ich dzieli, niż tym co może być podstawą do współpracy. Do tego problemu odniósł się prof. Aleksander Noworól, który docenił zmiany jakie generuje np. ustawa o rewitalizacji, która jak zauważa, w pewien sposób uczy idei współpracy (np. w kontekście partycypacji) .

Jak paneliści zgodnie zauważyli, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie rozwiązują poruszanych w dyskusji problemów, w tym m.in. trwałości więzi między jednostkami samorządu, które często kończą się wraz realizacją wspólnej inwestycji. Profesor Andrzej Klasik stwierdził, że ,,ZIT jako narzędzie były sztucznie zintegrowane. Każdy bowiem skupia się na wykonaniu i rozliczeniu swojej części„. W jego opinii ZIT powinny funkcjonować ,,dla dalszego rozwoju w przyszłości, a nie do rozwiązywania bieżących problemów. Jak dodaje: ,,celem planowania zintegrowanego powinny być takie działania, które pozwolą zbliżyć miasta z obszarami wiejskimi i wyeliminować ,,ziemie niczyją”. Na koniec swojej wypowiedzi, Klasik docenił Poznań za monitorowanie procesów terytorialnych.

Część dyskusji odnosiła się do problemu związanego z podejściem administracyjnym, które jak przestrzega Markowski jest podejściem krótkotrwałym. Prof. Jacek Szlachta zauważył, że ,,zmieniając układy administracyjne nigdy nie dogonimy rzeczywistości, ponieważ układy między obszarami mają charakter dynamiczny – wzmacniają się i słabną”. Odnosząc się do tego, prof. Tadeusz Kudłacz wrócił do idei kapitału terytorialnego. Jak zauważył: ,,powiększanie obszaru funkcjonalnego nie ma charakteru liniowego. Dlatego dodawanie kolejnych jednostek nie jest równoznaczne ze zwiększaniem kapitału terytorialnego (..). Kapitał terytorialny nie jest bowiem sumą potencjałów tworzących go jednostek, ale jest czymś ekstra„.

Moderator – prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Uczestnicy panelu:
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


[ezcol_1quarter]fb2[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]312314[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half_end]RAPORT[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.